Strategisk forretningsudvikling

Vores tilgang til strategisk forretningsudvikling fokuserer på udvikling af eksisterende og nye forretningsmodeller og deres finansielle værdiskabelse.

Vi tager udgangspunkt i et 360 graders overblik over forretningsmodellen og de faktorer, som påvirker modellens konkurrencekraft og værdiskabelse. 

Dette kalder vi PwC's 360° sprint®

Med simple, visuelle og innovative redskaber kombineret med en skarp spørgeramme hjælper vi ledelsen med at skabe en portefølje af strategiske initiativer, som direkte relateres til forretningsmodellens finansielle værdiskabelse. I vores koncept er målet på en og samme tid at skabe overblik. Vi stiller skarpt på:

  • Forretningsmodellen som afsæt for nytænkning og værdiskabelse
  • Forretningsmiljøets muligheder og begrænsninger
  • Ledelsens præferencer og plan med forretningsmodellen på helt kort og længere sigt
  • En portefølje af 3 til 5 værdiskabende initiativer i 90 dages cykler
  • Ledelsens styrings- og eksekveringsplan
  • Niveau og udvikling i den fremadrettede og historiske finansielle værdiskabelse med afsæt i forretningsmodellens evne til at skabe cash flow (DCF).

Via en kombination af intensiv sparring og rådgivning om kvantitativ og kvalitativ værdiskabelse udfordrer og evaluerer vi din forretningsmodel og dit fokus i et nyt samlet rådgivningskoncept, som egner sig til små og større virksomheder og organisationer med såvel komplekse som simple strukturer.

Vores koncept retter sig særligt mod bestyrelser, ejere og investorer samt ledere med fokus på udvikling af forretningsmodeller og finansiel værdiskabelse.

Vores tilgang tager bl.a. afsæt i metodikkerne fra den danske udgave af Business Model Generation (BMG), som PwC har medvirket til at udgive i Danmark. I vores tilgang indgår PwC's dybe indsigt i og erfaring med mange af vores kunders forskellige forretningsmodeller fra et igangværende forskningsprojekt i vækstmodeller målrettet små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om mulighederne inden for strategisk forretningsudvikling.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Chief Sustainability Operating Officer, PwC Denmark

Tlf: 5140 8040

Følg PwC