Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Den digitale CFO

Data giver CFO’en mulighed for at styrke sine beslutninger og position som direktionens stærkeste sparringspartner og skaber værdi i hele forretningen. Det kræver en digitalisering af økonomifunktionen fx gennem brug af data analytics og Robotic Process Automation (RPA). Teknologier, der allerede findes, bruges, og som virker.

Forestil dig, at økonomistyring, ledelsesrapportering og compliance sker via fuldautomatiseret, driftssikre processer, som håndteres af intelligente digitale værktøjer. Hvilke strategiske opgaver ville I prioritere den frigjorte tid på? Og hvordan ville I udnytte den øgede effektivitet og performance?

Svarene kunne komme fra ”Den digitale CFO” – en ny generation af data-drevne finansansvarlige, som aktivt udnytter digitale værktøjer til at automatisere lavpraktiske opgaver og samtidig bruger de data, der kommer ud af arbejdet, til at byde endnu stærkere ind på virksomhedens strategiske agenda. Til glæde og gavn for hele virksomheden.

Indenfor finansfunktionen har arbejdet med digitale værktøjer – herunder data analyse, datastruktur og datakvalitet høj prioritet i disse år. 70 % af alle job inden for forretnings- og finansområdet vil blive digitalt disruptet i de kommende år. Og på trods af massive investeringer i teknologi har kun få formodet at omsætte denne investering til besparelser i forhold til finansfunktionen.

Playback of this video is not currently available

I filmen fra Finance Digital Day kan du bl.a. høre Jens Lund, CFO, DSV, give sine tre bedste råd til, hvordan man som CFO leverer på løftet om at digitalisere sin økonomifunktion.

Læs også mere om hvordan digitalisering i økonomiafdelingen skaber værdi i hele forretningen.

Hvad bør stå øverst på CFO'ens agenda?

 • Brug de rigtige data-kilder til at skabe forretningsrelevant indsigt
 • Understøt forretningskritiske beslutninger med konkret data og opnå real-tids rapportering

Hvilken teknologi og tænkning kræver det?

 • Dashboard analytics 
 • Advance analytics
 • Process intelligence

Data analytics

 • Skab sammenhæng mellem supportfunktioner og virksomhedens strategi
 • Eleminér ikke-værdiskabende aktiviteter og forbedr effektiviteten
 • Styrk samarbejdet på tværs af afdelinger og discipliner

Hvilken teknologi og tænkning kræver det?

Robotic Process Automation

 • Simplificér og standardisér processer og teknologier
 • Arbejd mod en agil og kunde-centrisk organisation
 • Øg datakvaliteten, så beslutninger baseres på faktuel viden

Hvilken teknologi og tænkning kræver det?

Process intelligence

 • Opnå en fleksibel og effektiv organisation
 • Skab en forenklet værdikæde
 • Skab en platform for bæredygtig vækst

”Omkostningsreduktion er CFO’ens primære fokusområde. At eje data er noget nyt for CFO’en. Førstnævnte indebærer evnen til at være den rationelle stemme, som på et data-drevent grundlag ved, hvilke aktiviteter og initiativer, der er lønsomme. Sidstnævnte er – den nye – mulighed for at udpege vækstområder og være accelerator for virksomhedens strategiske vækstrejse – ligeledes baseret på reelle data-indsigter.

Natasha Lembke, Partner, Financial Effectiveness

Sådan kommer du i gang … og videre

Data analytics, digitalisering og teknologi er for mange lig med kompleksitet og af- og tillæring af nye processer. Start med disse fem områder:

1. Prioritér blandt dine mange muligheder

Start med initiativer, som skaber mest mulig værdi med lavest mulig kompleksitet. Vær bevidst om, at meget er ’nyt’, når I starter med digitale løsninger– både for dig og dine ansatte, og de skal rustes til at øge deres kompetencer.

Prioritér de mest presserende initiativer baseret på:

1. Cost/benefit
2. Kompleksitet
3. Tidshorisont
4. Forventet udbytte
 

View more

2. Tænk holistisk – men fokusér

Digitalisering bør finde sted ud fra et ønske om at skabe digital transformation og gennemgribende forandringer.

Men undgå at drukne i de store ambitioner.

Tænk holistisk, men bevar fokus. Erfaringen siger, at pilotprojekter på områder med høj prioritet er den bedste vej fremad. Herefter kan I bruge disse projekter som basen til at bygge nye kompetencer og arbejdsprocesser ud fra, mens I arbejder på en aggressiv skalering på tværs af finansområdet. Husk desuden at skabe et sikkert miljø i forhold til cybercrime mv. for de digitale værktøjer at operere i.

View more

3. Forstå forretningen, og hvad der driver vækst, lønsomhed og overskud

Digital teknologi giver massive analytiske muskler til finansfunktionen og helt nye indsigter i, hvad der driver værdi. Ikke kun finansielle drivers som omsætning og omkostning, men også på det operationelle forretningsniveau. Udnyt de digitale værktøjer til at forstå forretningen fra et data-perspektiv, og brug den viden til at identificere områder med størst værdi.

View more

4. Kombinér forskellige digitale værktøjer

Tøv ikke med at kombinere digitale værktøjer, som eksempelvis RPA og Machine Learning. Der findes alligevel ikke én løsning på det hele, så hav øjnene åbne for værktøjer, der kan udvikle jeres løsning og skabe synergi – alt sammen inden for jeres digitale strategi.

View more

5. Skab digitale ambassadører

Investér i mennesker, så de forstår det digitale mindset. Du har både brug for mennesker med færdigheder, værktøjer og nysgerrighed til at analysere jeres situation, og som evner at planlægge fremad i stedet for kun at diagnosticere bagud.

View more

Kontakt os

Natasha Lembke

Natasha Lembke

Partner, Head of Financial Effectiveness, PwC Denmark

Tlf: 5133 1677

Følg PwC