Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

3 gode råd til omregistrering fra IVS til ApS

Husk at omregistrere dit iværksætterselskab til et anpartsselskab. Vi har samlet tre gode råd til, hvordan du kommer i gang.

Det er fra politisk side besluttet at afvikle reglerne om iværksætterselskaber (IVS). Derfor skal alle IVS’er lade sig omregistrere til et anpartsselskab (ApS).

Fristen for at træffe beslutningen om at omregistrere fra IVS til ApS er den 15. oktober 2021, og sidste frist for at anmelde beslutningen til Erhvervsstyrelsen er den 29. oktober 2021.

De IVS’er, der ikke overholder fristen, og som ikke er opløst forinden, vil blive sendt til tvangsopløsning ved skifteretten.

Hvis du ikke er i gang med at omregistrere dit IVS til et ApS, er det en god idé allerede nu at række ud til en rådgiver og komme i gang, så du overholder tidsfristen. Der er nemlig en række forhold, som du skal overveje og have styr på, inden du omregistrerer.

Processen

Det er selskabets generalforsamling, der træffer beslutning om at lade IVS’et omregistrere til et ApS. Generalforsamlingen træffer herved en beslutning om at forhøje selskabskapitalen til minimum 40.000 kr. (for ApS’er skal selskabskapitalen mindst udgøre 40.000 kr.).

Generalforsamlingen træffer beslutningen om at ændre selskabets navn, hvorefter betegnelsen ”IVS” udgår af selskabets navn og i stedet erstattes med ”ApS”. Derudover skal selskabets vedtægter opdateres i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutningen, så de opfylder kravene til et ApS.

Når generalforsamlingen har truffet beslutning om at lade selskabet omregistrere, skal kapitalejerne sørge for at indbetale restkapitalen på en konto tilhørende selskabet (såfremt kapitalforhøjelsen gennemføres på den mest gængse måde, áltså via en kontant kapitalforhøjelse). Herefter gennemføres omregistrering ved at anmelde registreringen ved Erhvervsstyrelsen.

Vi har nedenfor samlet en række gode råd til dig, der skal omregistrere dit selskab fra et IVS til et ApS, inden fristen den 15. oktober 2021.

1. Gør op med dig selv, om du vil omregistrere eller opløse selskabet

Det kan lyde meget banalt, men inden du går i gang med omregistreringen fra IVS til ApS, skal du overveje, om det giver mening for dig at omregistrere dit IVS til et ApS. Hvis du er i gang med at bygge en god forretning, vil det være naturligt at omregistrere selskabet. Hvis du ikke tror, at din forretning er bæredygtig, eller du måske allerede har indstillet aktiviteten i dit selskab, så kan den rigtige beslutning måske i stedet være at opløse selskabet. Såfremt du i stedet ønsker at opløse selskabet, anbefaler vi, at du tager kontakt til en rådgiver, der kan hjælpe med at udarbejde de relevante dokumenter.

2. Udarbejdelse af de rette dokumenter

Erhvervsstyrelsen kræver, at du vedhæfter følgende dokumenter, når du omregistrerer dit selskab fra et IVS til et ApS:

  • Generalforsamlingsreferat
  • Opdaterede vedtægter for selskabet
  • Dokumentation for kapitalens tilstedeværelse.

Dokumentation for kapitalens tilstedeværelse er forskellig, alt efter hvilken kapitalforhøjelsesmetode du anvender. Din dokumentation for, at selskabskapitalen udgør mindst 40.000 kr., kan du fx indhente hos din revisor.

3. Overvej hvordan du vil tilvejebringe selskabskapitalen

Mange IVS’er har en selskabskapital på 1 kr., fordi kapitalkravet til stiftelse blot var 1 kr. Hvis selskabskapitalen er på 1 kr., skal du derfor forhøje selskabskapitalen med 39.999 kr. for at omregistrere fra IVS til ApS. Hvis selskabskapitalen er højere end 1. kr., skal du selvfølgelig finde tilsvarende mindre, men selskabskapitalen skal i alt udgøre minimum 40.000 kr., når du omregistrerer til ApS.

Der er flere muligheder for at forhøje kapitalen. De mest gængse er:

  • Almindelig kontant indskud
  • Overførsel af selskabets særlige reserve for IVS’er til selskabskapital ved en fondsforhøjelse
  • Gældskonvertering hvorved selskabets gæld til kapitalejerne konverteres til selskabskapital
  • Overførsel af selskabets frie reserver til selskabskapital ved en fondsforhøjelse.

Hvis du forventer at have et større overskud i indeværende regnskabsår, kan dette overskud bruges til at stille den nødvendige selskabskapital. Vi anbefaler, at du kontakter din revisor for at få hjælp til dette.

Måske har din virksomhed allerede penge i den særlige reserve for IVS’er. Det forklarer vi nedenfor. Hvis selskabet i de forudgående år ikke har leveret overskud og derfor ikke har henlagt til selskabets lovpligtige reserve for iværksætterselskaber, er den mest almindelige måde at skaffe den nødvendige selskabskapital ved et kontant indskud.

Hvad er virksomhedens bundne reserve?

IVS’ere skal årligt henlægge mindst 25 % af årets overskud på en særlig reserve. Formålet med denne reserve er netop at opbygge selskabets kapitalgrundlag, således at denne sammen med selskabskapitalen udgør mindst 40.000 kr.

Har du brug for hjælp til omregistrering fra IVS til ApS?

Desuagtet fristen for omregistrering er den 15. oktober 2021, anbefaler vi at sætte gang i processen i god tid. PwC står således klar til at yde juridisk assistance, herunder udarbejdelse af dokumenter samt registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Læs mere om, hvordan PwC kan hjælpe din virksomhed her.

Lovgivning og gældende regler

I takt med at din virksomhed udvikler sig, opstår der forskellige situationer, der kræver, at du har overblik over de juridiske forhold, der gør sig gældende, når du har en virksomhed. Det kan være svært at have det fulde overblik over gældende regler, da det ikke nødvendigvis er her, at du som virksomhedsejer er ekspert. 

Vores eksperter deler derfor deres viden og giver dig gode råd om nogle af de væsentligste emner. Få overblik over de juridiske forhold, der gør sig gældende, når du har en virksomhed, fx hvordan du foretager ændringer i dit selskab og hvilke forhold, der gør sig gældende, når I er flere ejere.

Læs mere her