Bygge- og anlægsbranchen

Få branchespecifik rådgivning

PwC har som sparringspartner og revisor fokus på udvikling af virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Vi tilbyder assistance til alt fra daglig administration og godtgørelser til refusion af energiafgifter.

Samarbejd med os, og få skabt et solidt fundament for administration af din virksomhed. Så kan du få mere tid til dine byggeprojekter og dét, som skaber værdi for dig.

Se, hvad du konkret kan få hjælp til her.

 

Vi kan hjælpe dig med

Ejerskifte af din virksomhed

Lad PwC grave en løsning frem til dig

Den rette rådgivning er en forudsætning for et succesfuldt ejerskifte. Hos PwC kan du få hjælp til at lægge en plan efter dit behov, så du trygt kan overlade din virksomhed til en ny ejer.

Vi kan hjælpe dig med:

 • Dine overvejelser i den indledende fase af ejerskiftet
 • At drøfte dit økonomiske behov for den tredje alder
 • At vurdere om din virksomhed er klar til et ejerskifte
 • At lave en to-tre års plan for din virksomhed
 • Optimering af skat og værdiansættelse af din virksomhed.

Få kendskab til parametre i en værdiansættelse her

View more

Opstart af virksomhed

Få skabt et solidt fundament for opstart af din virksomhed

Etablering af en virksomhed kræver planlægning og mange overvejelser. Hos PwC kan du få vejledning og rådgivning til etablering og samtidig overlade det administrative til os. Så kan du få skabt et overblik og få tid til at udføre service- og byggeprojekter.

Vi kan hjælpe dig med:

 • At planlægge en god opstart af din virksomhed
 • At tilrettelægge budget for din fremtid som virksomhedsejer
 • At vælge den relevante virksomhedsform for din forretning
 • At vejlede omkring finansieringsform inkl. arbejdsgarantier.

Læs mere om hvordan du stifter en virksomhed her

View more

Bogføring og daglig administration

Lad os stå for din bogføring og daglige administration

Synes du også, du bruger for meget tid på bogføring og daglig administration? Så kan du outsource din bogføring til PwC. Du kan vælge mellem flere forskellige løsninger, hvor PwC kan stå for alt fra dit bogholderi, rapportering af moms, skat og opstilling af årsregnskab. Det betyder, at du overlader den daglige administration og bogføring til PwC, så du kan fokusere på dine byggeprojekter.

Vi kan hjælpe dig med:

 • Løn
 • Moms
 • Bogholderi
 • Sagsstyring

Skal vi også hjælpe med opstilling af dit årsregnskab og skatteoptimering? Når du vælger PwC til at stå for din daglige administration og bogføring, kan vi også give dig en favorabel pris på opstilling af årsregnskab.

Hvad kræver det: 

 • At du indscanner dine bilag digitalt til PwC
 • At du selv har påført dine bilag et sagsnummer

Læs mere om gode råd til opstilling af regnskab her

View more

Brug af udenlandsk arbejdskraft

Lad PwC hjælpe dig med at holde styr på reglerne for udenlandsk arbejdskraft

Kendskab til de danske skatteregler er en forudsætning, når du gør brug af udenlandsk arbejdskraft. Hos PwC kan du få hjælp til alt fra budgettering til overblik over risici, så du kan undgå ekstraomkostninger ved manglende indbetaling af skat.

Vi kan hjælpe dig med:

 • En korrekt formuleret kontrakt mellem din forretning og den udenlandske virksomhed, som udlåner ansatte
 • Overblik over muligheder og risici ved brug af udenlandsk arbejdskraft
 • Håndtering af skatten i Danmark for de lånte medarbejdere, hvis de er omfattet af arbejdsudlejeskatten på 35,6%.

Læs mere om momsregler inden for EU her

View more

Få hjælp til godtgørelser og afgifter

Hos PwC kan du få hjælp til godtgørelse af energiafgifter. Virksomheder inden for byggebranchen kan ofte få godtgjort:

 • En stor del af afgifterne på elektricitet som anvendes til lys m.m.
 • En mindre andel af afgifterne på elektricitet som anvendes til rumvarme m.m. i skurvogne. 
 • Afgiften på vand uanset anvendelsesformål.

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer, så kontakt os for et uforpligtende møde med en af vores afgiftseksperter, hvor vi kan drøfte jeres håndtering af energiafgifter nærmere. 

Moms- og afgiftsregler for byggebranchen

Læs også mere om energiafgifter

xx

Indsigt i markedet

Aktivitetsniveauet i byggebranchen er fortsat højt landet over. Der er mange igangværende opgaver og mange kommende opgaver, som sendes i udbud. Udfordringen for virksomhederne er nu at sikre, at opgaverne kan blive løst inden for den aftalte tidsrammen og om de har tilstrækkeligt med arbejdskraft til opgaverne. Det er vores erfaring, at når virksomhederne får for mange opgaver ift. virksomhedens størrelse, mistes overblikket og indtjeningen på sagerne reduceres. Det kræver overblik, styring og opfølgning på sagerne for at sikre den bedste effektivitet og indtjening.

Brancheanalyse for elektrikere

Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen 

 

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakt os

Michael Krath

Statsaut. revisor

Tlf: 5575 8756

Brian Petersen

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 3945 9521

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told

Tlf: 3945 9463

Lars Greve Jensen

Partner, Assurance, statsaut. revisor

Tlf: 8932 5675

Mads Hornbæk

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 9660 2600

Morten Jørgensen

Partner, Revision og rådgivning

Tlf: 3945 3170