Bygge- og anlægsbranchen

Afgifter i forbindelse med byggeprojekter

Det er muligt at få godtgjort størstedelen af de afgifter, der betales på elektricitet og vand i forbindelse med byggeprojekter.

Vi kan hjælpe jer med følgende godtgørelser

Virksomheder inden for byggebranchen kan ofte få godtgjort:

  • En stor del af afgifterne på elektricitet som anvendes til lys m.m.
  • En mindre andel af afgifterne på elektricitet som anvendes til rumvarme m.m. i skurvogne. 
  • Afgiften på vand uanset anvendelsesformål.

Derudover er det muligt at få godtgjort energiafgifter, når særlige betingelser er opfyldt.

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer, så kontakt os til et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte jeres håndtering af energiafgifter nærmere. På mødet deltager en af vores afgiftseksperter.

Udfordringer i markedet

Aktivitetsniveauet i byggebranchen er fortsat højt landet over. Der er mange igangværende opgaver og mange kommende opgaver, som sendes i udbud. Udfordringen for virksomhederne er nu at sikre, at opgaverne kan blive løst inden for den aftalte tidsrammen og om de har tilstrækkeligt med arbejdskraft til opgaverne. Det er vores erfaring, at når virksomhederne får for mange opgaver ift. virksomhedens størrelse, mistes overblikket og indtjeningen på sagerne reduceres. Det kræver overblik, styring og opfølgning på sagerne for at sikre den bedste effektivitet og indtjening.

Vi kan hjælpe med:

PwC har som sparringspartner og revisor fokus på udvikling af virksomheder i bygge- og anlægsbranchen og tilbyder bl.a. assistance i forhold til:

  • Udarbejdelse og revision af årsrapport samt skattemæssig assistance
  • Generationsskifte/køb/salg af byggevirksomheder
  • Bogføring herunder elektronisk håndtering og indscanning af bilag
  • Håndtering af EU-persondata 
  • Budget og rapportering herunder drøftelse om finansiering med banker samt arbejdsgarantiselskaber
  • Optimering af virksomhedens forretningsgange mht. likviditet, indtjening og sagsstyring 
  • Arbejdsudleje – udenlandsk arbejdskraft
Vi betjener og fokuserer på alle lige fra den lille selvstændige tømrermester til de større entreprenørvirksomheder.

Kontakt os

Michael Krath

Statsaut. revisor

Tlf: 5575 8756