E-learning om EU's persondataforordning

Med PwC’s e-learning sikrer du, at din organisation får den fornødne viden samt uddannelse og træning af medarbejdere og dermed bliver rustet til at overholde forordningens krav.

E-learningen er opbygget af moduler og kan tilpasses i forhold til vidensbehovet blandt medarbejdere, ledere og afdelinger. Forløbet indeholder relevante knowledge checks og tests undervejs samt feedback baseret på brugerens besvarelser.

E-learningen består af 5 moduler: Behandling af personoplysninger, Registreredes rettigheder, Dataansvarlig og databehandler, Tilsyn og Sikkerhed.

Du har mulighed for at bestille e-learningen som en enkeltbrugerlicens til DKK 1.990 ekskl. moms pr. modul / DKK 7.990 ekskl. moms for alle moduler eller få en skræddersyet e-learning med login til alle medarbejdere i din virksomhed.

Få mere at vide om skræddersyet e-learning til din virksomhed 

Playback of this video is not currently available

Modulerne

Modulets indhold

 • Introduktion til EU’s persondataforordning
 • Definition af personoplysninger
 • Behandling af personoplysninger
 • Lovlig behandling af almindelige personoplysninger
 • Lovlig behandling af følsomme personoplysninger
 • Samtykke

Pris for enkelt modul: DKK 1.990 ekskl. moms

Bestil modul

Modulets indhold

 • Generelle krav vedr. de registreredes rettigheder
 • Oplysningspligt
 • Indsigtsret
 • Berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Begrænsning
 • Dataportabilitet
 • Indsigelsesret
 • Profilering

Pris for enkelt modul: DKK 1.990 ekskl. moms

Bestil modul

Modulets indhold

 • Definition af dataansvarlig og databehandler
 • Databehandleraftaler'

Pris for enkelt modul: DKK 1.990 ekskl. moms

Bestil modul

Modulets indhold

 • Tilsynsmyndigheden
 • Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden

Pris for enkelt modul: DKK 1.990 ekskl. moms

Bestil modul

Modulets indhold

 • Konsekvensanalyse (DPIA)
 • Behandlingssikkerhed
 • Privacy by design og Privacy by default

Pris for enkelt modul: DKK 1.990 ekskl. moms

Bestil modul

 
Komplet pakke med alle fem moduler

Pris: DKK 7.990 ekskl. moms

Bestil komplet pakke

 
 

Kontakt os

Mads Nørgaard Madsen

Direktør, leder af consultingforretningen, PwC Denmark

Tlf: 2811 1592

Jørgen Sørensen

Partner - Head of Data Factory, PwC Denmark

Tlf: 3945 3554

Følg PwC