Grundlæggende IFRS e-learning

PwC's IFRS e-learning er et tilbud til dig, som gerne vil opnå eller genopfriske viden om de internationale regnskabsstandarder på en fleksibel måde. Du bestemmer selv tid og sted, og du kan stoppe en session, når det passer dig og fortsætte, når du igen har tid - systemet husker din placering, da du sluttede.

Alle modulerne i IFRS afsluttes med en test, som du skal bestå for at gennemføre kurset. Når kurset er bestået, modtager du et kursusbevis. Vores IFRS moduler er på engelsk.

Målgruppe

Vores e-learning i IFRS er til dig, som er regnskabs-/økonomichef, regnskabs-/økonomimedarbejder eller controller, og som arbejder med regnskabsaflæggelse efter IFRS. Du har behov for at holde dig opdateret om de nyeste retningslinjer på området og er fortrolig med grundlæggende regnskabs- og rapporteringsprocesser.

Du kan med fordel tage IFRS e-learning som supplement til vores øvrige IFRS-kurser og netværk.

Pris

E-learning-modulerne kan enten købes separat for 1.990 kr. pr. modul eller som en samlet pakke til 11.990 kr.

Få mere at vide om skræddersyet e-learning til din virksomhed

Få SR-efteruddannelsestimer med IFRS e-learning

Som statsautoriseret revisor har du mulighed for at optjene 6 timer og 30 minutters efteruddannelse med IFRS e-learning. Hvert modul giver 45 min. inden for relevant lovgivning og faglige standarder. Minutantallet er bestemt på baggrund af den normerede tid, som det tager at gennemføre den pågældende e-learning.

Uanset ovenstående bemærkes, at PwC ikke er ansvarlig for, hvorvidt det gennemførte modul er i overensstemmelse med reglerne om efteruddannelse i revisorloven samt, regler udstedt i medfør heraf. Det er således den enkeltes egen vurdering, om det faglige niveau er tilstrækkeligt og i øvrigt opfylder kravene til efteruddannelse. Det er i sidste ende Erhvervsstyrelsen og ikke PwC, som påser og foretager den endelige vurdering af, hvorvidt modulet lever op til kravene til efteruddannelse.

Bestil separate moduler i IFRS

Introduktion til IFRS: Præsentation af årsregnskaber

Varebeholdninger

Pengestrømsopgørelsen

Indkomstskatter

Materielle aktiver

Værdiforringelse af langfristede aktiver

Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver

Immaterielle aktiver

Finansielle instrumenter for ikke - finansielle virksomheder

Koncernregnskaber

Omsætning fra kontrakter med kunder

Leasing

Anvendt regnskabspraksis

Begivenheder efter balancedagen

< Back

< Back
[+] Read More


Bestil komplet IFRS pakke med alle 14 moduler

Pris: DKK 11.990 ekskl. moms

Bestil komplet pakke

 

Kontakt os

PwC's Academy

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC