Kursus i Pillar II – en teoretisk og praktisk tilgang til GloBE-reglerne

Få en grundlæggende forståelse for OECD-reglerne om en global effektiv minimumsbeskatning, og den compliance-udfordring reglerne medfører.

Kurset i Pillar II er udviklet til kursister med varierende kendskab til emnet og har til formål at skabe en fælles forståelse for de komplekse OECD-regler. Det henvender sig til forskellige projektansvarlige i koncernen, der har ansvaret for at beregne reglernes skattemæssige påvirkning af koncernen, og skal håndtere den væsentlige compliance-byrde, som reglerne medfører.

På kurset går vi i dybden med OECD's Global Anti-Base Erosion Model Rules (GloBE-reglerne), og det tilsvarende EU-direktivforslag, der har til formål at indføre en global effektiv minimumsbeskatning på 15 % for alle koncerner med en global omsætning over EUR 750 mio.

GloBE-reglerne indeholder en lang række nye koncepter, der tager udgangspunkt i regnskabsposteringer, der kun i begrænset omfang ventes at kunne trækkes ud af eksisterende rapporteringssystemer. Derfor vil GloBE-reglerne i praksis kræve etablering af et nyt rapporterings-framework, der kan understøtte den årlige rapportering om den effektive beskatning i alle jurisdiktioner, hvor koncernen har en skattemæssig tilstedeværelse. Frameworket skal understøtte en retvisende og revisionsbar rapportering af skat i koncernens årsrapport og efterfølgende kunne anvendes til at overholde den i påkrævede selvangivelsespligt.

Udbytte

  • Du får overblik over GloBE-reglerne, og om hvordan reglerne finder anvendelse på koncernens forhold.
  • Du får forståelse for, hvor jeres koncern kan ventes at opleve en skattemæssig impact, som bør kommunikeres til stakeholders.
  • Du får viden om, hvordan I konkret tager de næste skridt i processen for at få sat interne processer op, der skal sikre compliance.
  • Du får indsigt i, hvordan Pillar II kan blive en løftestang for at få digitaliseret og effektiviseret jeres skatterapportering.

Indhold

  • Grundlæggende forståelse af GloBE-reglernes indhold og funktion
  • Udvalgte problemstillinger med høj risiko for minimumsbeskatning
  • Praktisk tilgang til at vurdere koncernens selskaber
  • Konceptuel tilgang til datafangst på skatteområdet.

Målgruppe

Kurset henvender sig til skatte-, regnskabs- og finance-medarbejdere, der bliver delansvarlige for at koncernen efterlever de kommende regler.

SR-timer

Kursus i Pillar II svarer til seks timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer.

Afholdelser

Husk, at du kan afmelde dig kurset uden beregning helt frem til fem uger før kursusafholdelse. Du kan naturligvis også flytte til et senere kursus eller give din plads til en kollega.

Kontakt os

PwC's Academy

Spørgsmål og vejledning, PwC Denmark

Tlf: 3945 3535

Følg PwC