Sustainable Finance

Den bæredygtige transformation af den finansielle sektor

EU’s handlingsplan for bæredygtig finansiering (sustainable finance) har stor indflydelse på hele den finansielle sektor og repræsenterer nye forretningsmuligheder og samtidig compliance-mæssige udfordringer. 

EU har identificeret den finansielle sektor som en nøglespiller i transformationen mod en mere bæredygtig fremtid. For at sikre, at EU når sine bæredygtighedsmål inden 2030, er hele sektoren blevet udpeget som en del af løsningen. Dette har udspillet sig i form af en handlingsplan, der indeholder 10 regulatoriske initiativer, som meget målrettet skal igangsætte den grønne omstilling i den finansielle sektor. 

Handlingsplanens 10 regulatoriske initiativer er listet nedenfor sammen med et overblik af, hvilke aktører som på de finansielle markeder forventes påvirket af handlingsplanen. De implikationer, som finansielle aktører må forvente at skulle adressere i forbindelse med implementeringen af EU’s handlingsplan i praksis, er ligeledes beskrevet. Et overblik over kommende samt afholdte events og relateret præsentationer kan findes på dette site. Nederst har vi samlet et udvalg af de nyheder, der påvirker den bæredygtige agenda for den finansielle sektor.

Handlingsplanens 10 regulatoriske initiativer er som følgende

 1. Taksonomi: oprettelse af et EU-klassificeringssystem for bæredygtighedsaktiviteter

 2. Standarder: oprettelse af standarder og etiketter for grønne finansielle produkter

 3. Bæredygtige projekter: fremme investeringer i bæredygtige projekter

 4. Investeringsrådgivning: integrering af bæredygtighed i finansiel rådgivning

 5. Benchmarks: udvikling af benchmarks for bæredygtighed

 6. Bæredygtige ratings: bedre integration af bæredygtighed i ratings og markedsundersøgelser

 7. Bæredygtighedsforpligtelser: afklaring af forpligtelserne for institutionelle investorer og kapitalforvaltere

 8. Risikostyring: integrering af bæredygtighed i lovgivningsmæssige krav

 9. Oplysning om bæredygtighed: styrkelse af bæredygtighedsoplysning (disclosure) og regnskabsstandarder

 10. Corporate governance: fremme bæredygtig virksomhedsstyring og mindske kortsigtede dispositioner på kapitalmarkederne

EU’s handlingsplan vil ansvarliggøre og aktivere den finansielle sektor, både som facilitator, koordinator og investor

Hvem berøres: Alle aktører på de finansielle markeder påvirkes.

Hvad er effekten, når EU’s handlingsplan implementeres?

Rapportering / Investorengagement

 • Registrere engagementsaktiviteter og ESG- / bæredygtighedsaktiviteter inden for organisationen
 • Etablere rapporteringsprocedurer
 • Beslutte kommunikationsplan (virksomheds- og produktniveau) og beslutte, om der skal benyttes en minimalistisk tilgang (modsat at fortælle investorerne en historie)
 • Udføre gap-analyse
 • Implementere produktrapporteringsprocess (interagere med administratorer og andre leverandører), inklusive kvalitetskontrol.
   

Strategisk indvirkning

 • Tage en beslutning vedrørende ESG- / bæredygtighedsaktiviteter (skal virksomheden være leder eller følger)

 • Vurdere samspil med lokal lovgivning og global udvikling (USA, Asien)

 • Tage en beslutning om produktstrategi (fx andel, som skal gentænkes, aktiver og passiver)

 • Vurdere strategisk indvirkning af kommende relevant lovgivning på området.

Investorer

 • Vurdere indvirkning på nuværende investorbase (hvor stor en andel, der sandsynligvis vil have præferencer for ESG- eller bæredygtighedsprodukter)

 • Beslutte markedspositionering og kommunikationsstrategi

 • Vurdere og overvåge engagementsaktiviteter

 • Opdatere suitability tests.

Governance og risikostyring

 • Opkvalificere ledelse og bestyrelse

 • Inkorporere ESG / bæredygtighed i virksomhedskultur (og aflønning)

 • Vurdere ESG-risici og beslutte virksomhedsmæssig tilgang

 • Stor opgave med at definere risici og få dem inkorporeret i rammeværk i hele organisationen.

Produktstrategi

 • Overveje flere ESG-produkter (eller genoverveje eksisterende), mere tematiske / bæredygtige aktiviteter

 • Analysere det eksisterende produktsortiment, vurdere gap og beslutte mulige handlinger

 • Kategorisere eksisterende ESG-produkter og ændre dokumentation (prospekter, markedsføringsdokumenter, KIDs)

 • Lancere nye produkter i overensstemmelse med den nye ESG- / bæredygtighedskategorisering.

Distribution

 • Videreudvikle definition af målgrupper for investeringsprodukter og kommunikere til rådgiver

 • Vurdere nuværende distribution

 • Tilpasse distributionsnetværk og/eller oplære rådgivere efter behov

 • Bedømme processer til vurdering af target market.

Hvorfor PwC?

Bæredygtighed er vigtig for PwC, og vi har arbejdet med denne agenda et godt stykke tid. Vi har opbygget kompetencerne og har erfaringen til at hjælpe din virksomhed med integrering af bæredygtighed. Vi kender til, hvordan den kommende bølge af regulering påvirker din virksomheds interne og eksterne processer. Samtidig rummer bæredygtighed nye, strategiske og kommercielle forretningsmuligheder.


Politikere overalt i verden vedtager omfattende strategier for sustainable finance (fx EU’s Action Plan for Sustainable Finance, taksonomi, Green Deal mv.). Som følge af denne regulatoriske bølge, der rammer den finansielle sektor, er der risiko for at gå glip af væsentlige emner eller komme for sent i gang med nødvendige forberedelser. Det er afgørende, at virksomheder er bekendt med det regulatoriske landskab inden for sustainable finance for at sikre compliance, og det kan samtidig udgøre en strategisk mulighed.

PwC's globale netværk overvåger og analyserer kommende regulering inden for sustainable finance og giver brugere mulighed for at holde overblik over de nyeste bæredygtighedsrelaterede initiativer over hele verden samt indvirkninger heraf. Ved at kombinere PwC’s regulatory watch-teknologi med vores praktiske erfaringer inden for sustainable finance kan vi levere et overblik over, hvordan man sikrer compliance med den hastigt voksende sustainable finance-agenda. 

PwC har en erfaringsbaseret metode og tilgang til impact assessments inden for sustainable finance. Det betyder, at vi med et analytisk udgangspunkt vil identificere og analysere konsekvenserne for forretningsområder og funktioner. 

PwC har gennem konkrete projekter opbygget en bred og dybdegående forståelse af sustainable finance-regulering og -krav, og vi kan således vurdere, om virksomheder opfylder lovkravene og identificere mulige mangler. Vi kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan manglerne kan adresseres for at sikre regulatorisk compliance.  

I PwC har vi erfaring med at tilrettelægge regulatoriske programmer, herunder inden for sustainable finance. Med udgangspunkt i jeres organisatoriske struktur og de konkrete opgaver, der skal løses for at sikre regulatorisk compliance, kan vi bistå jer med opsætningen af et effektivt projekt og/eller program. Dette inkluderer fx definition af arbejdspakker, beskrivelse af den nødvendige governance, risk management og rapporteringsprocesser samt identifikation af de nødvendige kompetencer inden for sustainable finance.

Vi bistår med at identificere, udvikle og implementere forretningsorienterede complianceløsninger inden for jeres organisatoriske rammer. Vi har et stærkt fokus på change management for at sikre en succesfuld implementering af de udviklede løsninger og sikrer dermed dokumenterbar, regulatorisk compliance. 

Events og præsentationer

11. november 2021: EU’s taksonomi - de tekniske screeningkriterier

Med EU’s nye taksonomi for bæredygtighed introduceres et fælles sprog til at identificere økonomiske aktiviteter som bæredygtige. Sproget skal være det samme for både investorer, virksomheder og finansielle institutter. Taksonomien er understøttet af en række tekniske screeningskriterier. På webinaret vil vi dykke ned i de publicerede tekniske kriterier for taksonomimål, inklusive sektorspecifikke nøgletal, med udgangspunkt i forskellige cases.

Læs mere om webinaret

27. april 2021: Bæredygtig finansiering og grøn compliance

Hvordan sikrer man i sine investeringer overholdelse af de kommende lovkrav fra EU’s handlingsplan for bæredygtig finansiering?

25. marts 2021: Ny entydig definition af bæredygtighed med EU's taksonomi

17. november 2020: Præsentation fra Webinar FAIF - Introduktion til EU's handlingsplan om bæredygtig finansiering fra et FAIF perspektiv

3.-4. november 2020: PwC er Contributing Partner til Climate Investment Summit

1. oktober 2020: Præsentationer fra PwC’s finanskonference “Sustainable Finance”

Kontakt os

Helle Dreyer

Partner, Regulation, Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 6155 5181

Følg PwC