Sustainable Finance

Den bæredygtige agenda fylder mere og mere – både i den offentlige debat og i lovgivernes bevidsthed. Med vedtagelsen af Paris-aftalen i 2015 blev den globale grønne omstilling grundfæstet, og senest har EU vedtaget en aftale om at blive verdens første klimaneutrale kontinent i 2050. For at igangsætte den grønne omstilling, har EU vedtaget en handlingsplan, der indeholder 10 konkrete punkter, som skal igangsætte den grønne omstilling i den finansielle sektor. Det skal ske ved at fremskynde grønne investeringer hos investorer og i sidste led forbrugeren. Parallelt hermed er flere internationale initiativer iværksæt såsom FN’s principper for bæredygtig bankvirksomhed (Principles on Responsible Banking), der også bidrager til den bæredygtige transformation af den finansielle sektor.

Vi har herunder samlet et udvalg af de nyheder, der påvirker den bæredygtige agenda for den finansielle sektor. Nyhederne vil både dække EU’s lovgivning, og de bredere tiltag på området om bæredygtig finansiering. Vi vil i nyhederne således komme omkring både EU's handlingsplan, ESG og SDG, samt de affødte konsekvenser, såsom den politiske udvikling, ny lovgivning, standarder og vejledninger.

Kontakt os gerne for en uformel drøftelse, såfremt du ønsker et overblik over de konsekvenser, der affødes af sustainable finance eller den bæredygtige agenda som helhed.

{{filterContent.facetedTitle}}

Kontakt os

Helle Dreyer

Partner, Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Tobias Søttrup

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Følg PwC