Kommuner

Skab en robust og effektiv forvaltning med fokus på administrativ forenkling, der letter jeres arbejde med at løfte de kommunale kernevelfærdsopgaver.

Kommunerne er under ét de offentlige institutioner, der ved siden af sygehusvæsenet mest direkte repræsenterer borgernes oplevelse af det danske velfærdssamfund i praksis. En stor andel af vores offentlige forbrug kanaliseres gennem kommunerne ud til universelle og variable velfærdsydelser rettet mod ældreplejen, folkeskolen og børn og unge, socialt udsatte og handicappede m.v.

PwC er, som kommunerne, meget opmærksom på vigtigheden af at sikre, at disse kernevelfærdsopgaver varetages effektivt og med de ønskede effekter på vores samfund. Vi samarbejder med landets kommuner om at sikre, at lovgivning og politiske styresignaler udmøntes efter intentionerne, at økonomiske midler og menneskelige ressourcer bruges rationelt og efter hensigten, og at der følges op på realiseringen af de forventede resultater og ønskede virkninger.

En erfaren samarbejdspartner for landets kommuner

Vi arbejder løbende med landets kommuner om at udvikle og implementere en robust og effektiv forvaltning.

Vi bidrager bl.a. med

  • Bistand til implementering af politiske tiltag som skolereform og sammenhængsreform
  • Analyser af muligheder for tværkommunale initiativer
  • Tilrettelæggelse af ældrepleje
  • Nyttiggørelse af velfærdsteknologi
  • Udvikling af nye sagsgange
  • Evaluering af virkningen af politiske sociale tiltag og initiativer.

Vi samarbejder med kommunerne om løbende at forbedre og effektivisere rammerne og forudsætningerne for kernevirksomheden, med bl.a. Styringsmodeller, Organisations- og kompetenceudvikling, Teknologianvendelse, Nyttiggørelse og beskyttelse af data, OPP og udlicitering og generel effektivisering og budgetbesparelser– fx gennem etablering af fælles beredskaber, indtægtsoptimering.

Kontakt os

Jesper Møller Langvad

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 2141 6002

Henrik Petersen

Partner, Consulting, PwC Denmark

Tlf: 2361 9369

Følg PwC