Sammen skaber vi en mere bæredygtig fremtid

Hos PwC tager vi ansvar og brænder for at gøre en positiv forskel - for vores kunder, for hinanden og for samfundet. Vi understøtter flere af FN’s verdensmål og ser det som en naturlig del af vores forretning at være med til at løse nogle af de store udfordringer, verden står overfor. Vi gør en aktiv indsats i forhold til klimaet og har forpligtet os til at være net zero senest i 2030. Samtidig er vi med til at styrke økonomiske kompetencer hos børn og unge og har et særligt fokus på diversitet, herunder kvinder i ledelse.

Flere kvinder i ledelsen

I PwC ser vi et klart potentiale i, at der kommer en større balance mellem kønnene i ledelseslagene. Vi har i en række år haft fokus på at få flere kvinder i ledelse. Udviklingen går dog for langsomt, og kvinderne er fortsat for få i ledelseslagene. Udover de lovbestemte krav om måltal på bestyrelsesniveau har vi derfor nu sat konkrete måltal i alle ledelseslag for at opnå en balanceret leadership pipeline, hvor min. 33 % af lederne skal være kvinder i 2030.

Target Gender Equality

Vi er indtrådt i netværket “Target Gender Equality”, der udbydes af UN Global Compact. Netværket understøtter virksomheder i at sætte ambitiøse mål for kvinder i ledelsen.

Ambition om net zero senest i 2030

Vi har forpligtet os til at være net zero senest i 2030 og dermed neutralisere vores klimaaftryk. Konkret indebærer dette, at vi har forpligtet os til at reducere vores udledninger med 50 % set i forhold til 2018/19 som baseline frem mod 2030. PwC’s Net Zero-ambition indeholder udledninger i scope 1 og 2 samt vores væsentligste udledninger i scope 3 og er på globalt niveau valideret af The Science Based Targets initiative (SBTi).

Vi har gennemført og igangsat en række initiativer, som understøtter vores grønne omstilling. Vi har bl.a. haft fokus på at fremme digitale møder, indgået aftale om grøn strøm, opsat affaldsstationer og engageret vores medarbejdere via kampagner. Net Zero-ambitionen indgår i PwC's kommende, samlede strategi for samfundsansvar under vores arbejde med klima. Udover klima er strategiens øvrige hovedelementer vores medarbejdere og vores rolle som videnhus, herunder den positive påvirkning vores viden kan have på samfundet, fx i form af undervisning af børn og unge.

Status på vores Net Zero-ambition

I 2020/21 rapporterer vi i PwC Danmark på scope 1 og 2 samt den del af scope 3, som indeholder flyrejser. Udviklingen i forhold til 2018/19-baselinen viser, at vi i relation til scope 1 har nedbragt vores udledninger med ca. 50 %, hvilket hovedsageligt skyldes sammenlægning af kontorsteder. I forhold til scope 2 har vi reduceret vores udledninger med ca. 40 % dels som følge af indkøb af grøn strøm, dels lavere forbrug. I relation til flyrejser i scope 3 havde vi i 2020/21 grundet COVID-19 stort set ingen væsentlige udledninger (40 tCO2e), men forventer en stigning i udledninger fra fly det kommende år på grund af en mere normaliseret verden. Vores samlede udledninger fra alle tre scopes er i 2020/2021 på 1.067 tCO2e.

Vi har i 2020/21 kompenseret for vores CO2-udledning gennem indkøb af certificerede globale projekter (“Natural Capital Partners”) med “Wind Energy” i Guatemala, “Community Reforestation” i Østafrika og “Solar Water Heating” i Indien. Vi har samlet indkøbt kompensation svarende til 1.460 tCO2e, bl.a. i en forventning om en genoptagelse af flyrejser allerede i anden halvdel af 2020/21, hvilket ikke blev realiseret.

Bæredygtige transportformer og gode vaner

Vi har sat bæredygtighed på agendaen gennem en intern landsdækkende kampagne, ligesom alle medarbejdere løbende bliver opfordret til at komme med forslag til tiltag, der kan reducere vores klimaaftryk. Senest har vi i PwC været med i Cyklistforbundets kampagne ‘Vi cykler til arbejde’ for at understøtte bæredygtige transportformer og ikke mindst gode vaner.

Bedre rammer for børn og unge

Vi vil give flere unge en god start på voksenlivet. Gennem undervisningsforløbet Ung privatøkonomi bidrager vi til, at børn og unge får en bedre forståelse for økonomi og bliver klædt på til at træffe ansvarlige beslutninger. Ung privatøkonomi besøger nye skoler hvert år, og vi følger løbende op på, om eleverne rykker sig personligt og fagligt.

En investering i mennesker er en investering i fremtiden

Vi investerer frem mod 2024 ca. 3 mia. US-dollars globalt i opkvalificering under overskriften ’New world. New skills’, herunder uddannelse af vores medarbejdere og partnere samt investeringer i teknologier.

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Danmark

Tel: +45 3945 3579

Email

Kontakt os

PwC Danmark

Generelle henvendelser, PwC Denmark

Tlf: 3945 3945

Følg PwC