PwC i tal

Årets helt ekstraordinære indsats fra vores medarbejdere og partnere har resulteret i det flotteste resultat i vores historie med en vækst på 7 % og en omsætning på DKK 3,3 mia. Det har overgået vores forventninger i et år med lav visibilitet, og hvor pandemien er blevet et fast vilkår. Ser man isoleret på den omsætning, som er genereret af PwC’s medarbejdere og partnere ansat i Danmark, har vi realiseret en vækst på 10 %.

Vi er glade for, at vores kunder har tillid til os, og vores medarbejdere er stolte af at arbejde hos os.

Omsætning

mia.

Image

#

Medarbejdere

PwC'erne er blandt Danmarks bedste

Alle vores kerneydelser inden for revision, skat og rådgivning, og alle markedssegmenter har bidraget til den flotte omsætningsudvikling, dvs. såvel de største virksomheder, de mellemstore virksomheder og de mindre virksomheder samt den offentlige sektor.

Vi har branchens bedste image, og vores medarbejdere er vurderet som branchens bedste og er også blandt Danmarks bedste på tværs af alle brancher. De gør hver dag en stor forskel for vores kunder, skaber tillid og løser væsentlige problemstillinger i overensstemmelse med vores purpose.

Antal PwC’ere i Danmark og globalt

Vi har indfriet vores ambition om at bevare PwC intakt, og vi er nu 100 PwC’ere flere end sidste år med 2.497 medarbejdere i Danmark og næsten 300.000 medarbejdere globalt.

Vi har en markedsledende position og samarbejder med alle dele af dansk erhvervsliv og det offentlige.

2.497 PwC’ere i Danmark
100 flere PwC’ere i år

Tillid fra vores kunder

Vi er stolte af, at mere end 32.000 virksomheder og alle C25- virksomheder i Danmark har valgt at samarbejde med os. Vi er glade for, at vores kunder føler, vi skaber værdi og vurderer os i top på en skala fra 1-10.

Vi har en markedsledende position og samarbejder med alle dele af dansk erhvervsliv og det offentlige

Kundeandele
Top 100*
%
Kundeandele
Middle Market*
%
Kundeandele
SME*
%
Omsætningsvækst
Public
%

Perspektiver, viden og relationer

Vi ønsker at stille viden til rådighed for vores kunder samt andre relationer og fremhæve og hylde erhvervslivets rollemodeller. Det har vi gjort gennem en række agendasættende arrangementer, konferencer, livestreams, webinarer, kursusaktiviteter, publikationer samt digitale tilbud som web- og podcast. Vi har blandt andet afholdt Klimakonferencen hvor erhvervsliv og politikere diskuterede regeringens klimamål og den nye klimaaftale. Vi har desuden kåret Årets Bestyrelsesformand, Årets CFO og Rising Star og hyldet de ejerledere, der gør en forskel i Danmark.

Gennemsnitlig evaluering af vores agendasættende events

En god feedback-kultur

En god feedback-kultur er med til at udvikle vores medarbejdere og ledere. Der blev givet hele 11.139 tilbagemeldinger, som er langt over vores målsætning på 8.500 tilbagemeldinger. Vores ledere har modtaget knap 3.700 tilbagemeldinger i alt, der vil danne udgangspunkt for uddannelse af vores ledere det kommende år.

Stolthed, diversitet, lige karrieremuligheder og fleksibilitet

Stolthed, diversitet, lige karrieremuligheder samt fleksible rammer bliver fremhævet som noget af det særlige ved PwC i vores årlige medarbejdertilfredshedsmåling.

Viden og indsigt

Vi deler vores viden og indsigt gennem platforme som fx nyhedsbrevet Dialog, Erhvervspanelet Puls samt vores mange kurser og arrangementer.

Deltagere på kurser og arrangementer

Modtagere af nyhedsbrevet Dialog er over

Medlemmer af erhvervspanelet Puls

Modtagere af CXO Magasinet

Status på vores Net Zero-ambition

I 2020/21 rapporterer vi i PwC Danmark på scope 1 og 2 samt den del af scope 3, som indeholder flyrejser. Udviklingen i forhold til 2018/19-baselinen viser, at vi i relation til scope 1 har nedbragt vores udledninger med ca. 50 %, hvilket hovedsageligt skyldes sammenlægning af kontorsteder. I forhold til scope 2 har vi reduceret vores udledninger med ca. 40 % dels som følge af indkøb af grøn strøm, dels lavere forbrug. I relation til flyrejser i scope 3 har vi i 2020/21 grundet COVID-19 stort set ingen væsentlige udledninger (40 tCO2e), men forventer en stigning i udledninger fra fly det kommende år på grund af en mere normaliseret verden. Vores samlede udledninger fra alle tre scopes er i 2020/2021 på 1.067 tCO2e.

Vi har i 2020/21 kompenseret for vores CO2-udledning gennem indkøb af certificerede globale projekter (“Natural Capital Partners”) med “Wind Energy” i Guatemala, “Community Reforestation” i Østafrika og “Solar Water Heating” i Indien. Vi har samlet indkøbt kompensation svarende til 1.460 tCO2e, bl.a. i en forventning om en genoptagelse af flyrejser allerede i anden halvdel af 2020/21, hvilket ikke blev realiseret.

En digital hverdag

Vi har accelereret vores digitale udvikling med 83.676 digitale møder i Google Meet. Mere end 200.000 timer går til kompetenceudvikling, og 1.500 har deltaget på vores Data and Analytics fundamentals.

PwC’s samlede bidrag til skattebetalinger i 2020/21 udgjorde DKK

mia.
Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Danmark

Tel: +45 3945 3579

Email

Kontakt os

PwC Danmark

Generelle henvendelser, PwC Denmark

Tlf: 3945 3945

Følg PwC