Årsrapport 2021

Stærkere sammen gennem et styrket fællesskab

Året har i høj grad været kendetegnet af en helt ekstraordinær flot indsats fra vores dygtige medarbejdere og partnere. Vores helt særlige PwC-kultur og stærke fællesskab har været afgørende i en tid, der har været præget af mange virtuelle møder og hjemmearbejde. Vi har desuden indfriet vores ambition om at bevare PwC intakt, og vi har ovenikøbet udbygget forretningen, så vi i dag er 100 PwC’ere flere end sidste år.

I året 2020/21 realiserede PwC det flotteste resultat i vores historie. På trods af en negativ effekt af COVID-19 især i første halvår, formåede vi at realisere en vækst på 7 %, idet nettoomsætningen er vokset til DKK 3,3 mia. mod DKK 3,1 mia. sidste år. Ser man isoleret på den omsætning, som er genereret af PwC's medarbejdere og partnere ansat i Danmark, har vi realiseret en vækst på hele 10 %.

Læs mere

En stor fælles indsats

Vores dygtige medarbejdere har leveret en ekstraordinær indsats i samarbejde med vores kunder. Det har betydet, at vi har kunnet leve op til vores purpose om at styrke tilliden i samfundet og løse væsentlige problemstillinger. Det er vi glade for, da vores medarbejdere er kernen i PwC og blandt Danmarks bedste ifølge seneste Imageanalyse fra IFO - Instituttet for Opinionsanalyse.

PwC'ere i Danmark
flere PwC'ere i år Læs mere

Tillid fra vores kunder

Vi er stolte og ydmyge over de mange kunder, som har valgt at samarbejde med PwC.

Vi har oplevet en bredt funderet og solid vækst, der omfatter alle vores kerneydelser inden for revision, skat og rådgivning, ligesom alle vores markedssegmenter har bidraget til den flotte udvikling. Vi har generelt oplevet en stærkt stigende efterspørgsel inden for revisions- og skattemæssige ydelser, transaktionsmarkedet samt services relateret til compliance blandt andet inden for den finansielle sektor, komplekse skatteforhold, cyberrisici, digitalisering og bæredygtighedsagendaen.

Vi er glade for, at alle C25-virksomheder og mere end 32.000 virksomheder i Danmark har valgt at samarbejde med os.

virksomheder i Danmark har valgt at samarbejde med PwC. Læs mere

Sammen skaber vi en mere bæredygtig fremtid

Hos PwC tager vi ansvar og brænder for at gøre en positiv forskel - for vores kunder, for hinanden og for samfundet. Vi understøtter flere af FN’s verdensmål og ser det som en naturlig del af vores forretning at være med til at løse nogle af de store udfordringer, verden står overfor. Vi gør en aktiv indsats i forhold til klimaet og har forpligtet os til at være net zero senest i 2030. Samtidig er vi med til at styrke økonomiske kompetencer hos børn og unge og har et særligt fokus på diversitet, herunder kvinder i ledelse.

Læs mere

En digital hverdag

COVID-19 har sat nye rammer for vores måde at arbejde på og har også i 2020/2021 accelereret vores digitale udvikling. Teknologi er en integreret del af vores hverdag, og det er helt afgørende, at vi hele tiden videreudvikler den måde, vi arbejder på og skaber nye digitale løsninger til vores kunder. I PwC skal alle være med på den digitale rejse, så vi gennem brugen af digitale værktøjer kan arbejde smartere og tilbyde vores kunder endnu bedre løsninger. Vi har investeret i nye teknologier og digitale værktøjer samt delt inspiration og gennemført træning for at udvikle vores medarbejderes digitale kompetencer.

Læs mere
Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Danmark

Tel: +45 3945 3579

Email

Kontakt os

PwC Danmark

Generelle henvendelser, PwC Denmark

Tlf: 3945 3945

Følg PwC