En stor fælles indsats

Året har i høj grad været kendetegnet af en helt ekstraordinær indsats fra vores dygtige medarbejdere i samarbejdet med vores kunder. Det har betydet, at vi har kunne leve op til vores formål om at styrke tilliden i samfundet og løse væsentlige problemstillinger.

Vi vil være branchens bedste sted at gøre karriere og arbejder derfor målrettet med talentudvikling. Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere og er bl.a. i gang med at modernisere vores kontorer, ligesom vi har iværksat en række tiltag for at styrke medarbejdernes wellbeing og har forbedret vilkårene, hvad angår fx barselsorlov og barns sygedage. Vi arbejder desuden målrettet med at skabe større diversitet i vores ledelseslag.

Den bedste karriereplatform i branchen

Vi har et stærkt fokus på talentudvikling og er stolte af, at vi i år har sagt tillykke til hele 40 nye partnere og directors. Dermed er vi det revisions-, skatte- og rådgivningshus i branchen, der har forfremmet flest partnere. Vi har også i år mange PwC’ere, der har gennemført en af Danmarks sværeste uddannelser som statsautoriseret revisor.

Læs mere

Attraktive rammer og muligheder

Vores medarbejdere og kultur er hjertet i PwC’s succes. Vi har derfor fokus på at skabe gode og attraktive rammer, der binder os og vores kultur endnu stærkere sammen, understøtter fællesskabet og styrker relationer med både kolleger og kunder ved at modernisere vores lokationer på tværs af landet.

Læs mere

FamilieLiv - bedre vilkår for forældre

I PwC ønsker vi at skabe de bedste forudsætninger for en god sammenhæng mellem familieliv og karriere. I året, der er gået, har vi derfor lanceret en ny familiepakke, som vi kalder FamilieLiv. FamilieLiv forbedrer bl.a. vilkår inden for barselsorlov og barns sygedage.

Flere kvinder i ledelsen

I PwC ser vi et klart potentiale i, at der kommer en større balance mellem kønnene i ledelseslagene. Vi har i en række år haft fokus på at få flere kvinder i ledelse. Antallet af kvinder i ledelseslagene er dog fortsat for lavt. For at accelerere udviklingen har vi derfor, udover de lovbestemte krav om måltal på bestyrelsesniveau, nu sat konkrete måltal i alle ledelseslag. Det skal medvirke til, at vi opnår en balanceret leadership pipeline, hvor min. 33 % af lederne skal være kvinder i 2030.

Læs mere

Succes fejrer vi sammen - også online

I et år hvor COVID-19 skabte mindre nærvær, har vi passet på vores stærke fællesskab bl.a. gennem et større online live-event med blandt andre Thomas Helmig og Mads Langer.

Wellbeing i fokus

Med initiativet wellbeing har vi løbende givet vores medarbejdere mulighed for at skabe balance og øge deres arbejdsglæde. Det har vi gjort gennem konkrete værktøjer, webinarer og on site-besøg med inspiration fra eksperter til en sund krop og et sundt sind.

Læs mere

Karrieremuligheder og udvikling

PwC skal være branchens bedste sted at gøre karriere i et stærkt fællesskab med udviklende karrieremuligheder, forskellige karriereveje, gode kolleger, attraktive rammer, fleksibilitet og trivsel i hverdagen. Uddannelse og udvikling er et stort investeringsområde i PwC. Vi tror på, at nye muligheder er med til at udvikle os og dermed skabe værdi for vores kunder. Derfor har vi i året, der er gået, blandt andet haft fokus på upskilling af vores medarbejdere, særligt inden for den digitale agenda.

Læs mere

En række forskellige uddannelsesforløb

Vi har ansat 215 i vores forskellige graduate-forløb på tværs af forretningen. 130 er ansat inden for revision, som en del af vores Trustbuilderforløb. Vi har desuden haft 74 deltagere på vores Hackschool, hvor de har fået ny viden og unik indsigt inden for cybersikkerhed og data compliance. Flere af deltagerne på Hackschool bliver ansat som studentermedhjælpere og ofte efterfølgende fuldtidsansat.

Læs mere

Vi anerkender talenter

Vi er stolte af, at PwC i 2021 var flot repræsenteret på Berlingskes Talent 100-liste og lagde hus til Talent 100-finalen. Her var vi med til at anerkende Danmarks lovende unge talenter, der gør en forskel i det private erhvervsliv såvel som den offentlige sektor.

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Danmark

Tel: +45 3945 3579

Email

Christian Østergaard

Christian Østergaard

Partner, Human Capital, PwC Danmark

Tel: +45 3945 3686

Email

Kontakt os

PwC Danmark

Generelle henvendelser, PwC Denmark

Tlf: 3945 3945

Følg PwC