Tillid fra vores kunder

Alle vores tre kerneydelser, revision, skat og rådgivning, og alle vores markedssegmenter har bidraget til årets vækst, hvor vi samarbejder med alle dele af dansk erhvervsliv og det offentlige.

Det er i høj grad de mindre og mellemstore virksomheder, som har drevet væksten, hvor særligt den udskudte regnskabsproces som følge af COVID-19 har bidraget positivt. Samtidig har vi formået at fastholde de stærke relationer og vores stærke position inden for Top Tier segmentet samt øget vores leverancer til den offentlige sektor.

Vi har mærket en stigende efterspørgsel efter revisions- og skattemæssige ydelser, samt på transaktionsmarkedet. Ligeledes er efterspørgslen efter ydelser relateret til compliance bl.a. i relation til den finansielle sektor, komplekse skatteforhold, GDPR og hele bæredygtighedsagendaen vokset. Også vores Legal-forretning har oplevet vækst – et område, som vi også i det kommende år ønsker at markere os indenfor. Corporate Finance og Transaction Services hos PwC har oplevet stor vækst, og vi var sidste år den aktør i markedet med det højeste antal transaktioner. Cyber- og digitaliseringsagendaen har ligeledes bidraget til væksten og er fortsat et højt prioriteret område for mange af vores kunder både inden for de private virksomheder og inden for det offentlige.

Høj kundetilfredshed

Vi er glade for, at vores kunder føler, vi skaber værdi og vurderer os i top på en skala fra 1-10. Vi er stolte af, at mere end 32.000 virksomheder og alle C25-selskaber i Danmark har valgt at samarbejde med os.

Vi samarbejder med vores kunder om en mere bæredygtig fremtid

Bæredygtighed og ESG-agendaen er kommet øverst på dagsordenen hos virksomheder og den offentlige sektor. Der bliver stillet øgede krav om ansvarlighed og tillid. Gennemsigtighed og kvalificerede beslutningsprocesser er dermed blevet helt centrale for at kunne håndtere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige udfordringer.

Læs mere

Succesfulde virksomhedshandler

Corporate Finance og Transaction Services hos PwC har oplevet stor vækst, og vi var sidste år den aktør i markedet med det højeste antal transaktioner. Vi samarbejder med PwC’s globale netværk om at gennemføre succesfulde virksomhedshandler. Teknologisk udvikling, ændringer på markedet og generationsskifte er blot nogle af de faktorer, der er drivkraft for udviklingen, og vi forventer et fortsat positivt marked for virksomhedshandler.

Læs mere

Vi bidrager til øget cybersikkerhed

Cybersikkerhed er fortsat en af erhvervslivets største udfordringer og vigtigste indsatsområder. Cyberhændelser og –angreb er blevet en del af hverdagen for både store og mindre virksomheder, og den digitale og teknologiske udvikling er samtidig blevet en central drivkraft for vækst og innovation. Det stiller krav til private virksomheder såvel som offentlige institutioner om evnen til at håndtere cyber-risici sideløbende med, at de digitale muligheder udnyttes. Vi har i løbet af året samarbejdet med vores kunder på tværs af brancher, sektorer og ledelseslag om at planlægge, designe og implementere den digitale transformation, så de nye teknologiers potentiale udnyttes, og it-sikkerhed tænkes ind fra start.

Læs mere

Fortsat aktiv rolle i en krisetid

Særligt starten af året var fortsat præget af COVID-19 med øgede forretningsmæssige udfordringer for både det private erhvervsliv og det offentlige. I PwC fortsatte vi vores aktive rolle og har hjulpet vores kunder med at navigere gennem krisen og stillet vores kompetencer til rådighed. Vi oprettede bl.a. et COVID-19-site på pwc.dk og holdt en række gratis webinarer, hvor vores eksperter gav virksomheder overblik over regeringens hjælpepakker samt gode råd til, hvordan de håndterede konsekvenserne af COVID-19 bedst muligt. Derudover har vi løbende holdt vores relationer opdaterede ift. ændringer i regeringens hjælpepakker, så snart der var nyt.

Vi samarbejder med alle dele af dansk erhvervsliv og det offentlige, hvor vi har en markedsledende position

Kundeandele
Top 100*
%
Kundeandele
Middle Market*
%
Kundeandele
SME*
%
Omsætningsvækst
Public
%
*) Top 100 - De 100 største virksomheder i Danmark. Middle Market - De store og mellemstore virksomheder. SME - De mindre virksomheder.

Branchens bedste image

Vi har branchens bedste image, vores medarbejdere er vurderet som branchens bedste og er også blandt Danmarks bedste på tværs af alle brancher. De gør hver dag en stor forskel for vores kunder, skaber tillid og løser væsentlige problemstillinger i overensstemmelse med vores purpose.

Perspektiver, viden og relationer

Vi ønsker at stille viden til rådighed for vores kunder og andre relationer og fremhæve og hylde erhvervslivets rollemodeller. Det har vi gjort gennem en række agendasættende arrangementer, konferencer, livestreams, webinarer, kursusaktiviteter, publikationer samt digitale tilbud som web- og podcast. Vi har bl.a. afholdt Klimakonferencen, hvor erhvervsliv og politikere diskuterede regeringens klimamål og den nye klimaaftale. Vi har desuden kåret Årets Bestyrelsesformand, Årets CFO og Rising Stars og hyldet de ejerleder, der gør en forskel i Danmark.

Viden og indsigt om aktuelle emner

Vi bidrager med relevant viden gennem bl.a. CEO Survey, hvor flere end 5.000 CEO’er deler deres vækstforventninger, bekymringer og perspektiver på fremtiden. Desuden har vi igen i år taget temperaturen på tilliden i Danmark gennem vores tillidsbarometer. Vi har også, i samarbejde med tænketanken Axcelfuture, udarbejdet to analyser med fokus på klimaområdet og grøn skattereform samt udledningsmål i C25. Vi har delt viden om genåbning af erhvervslivet, det amerikanske valg, nedlukningen og tiden derefter samt CFO'ens agenda gennem en række pulsmålinger. Alle analyser har været med til at skabe debat om aktuelle emner i erhvervslivet og det offentlige.

Endnu flere mindre virksomheder har valgt at samarbejde med os

Det er i høj grad de mindre og mellemstore virksomheder, som har drevet væksten, hvor særligt den udskudte regnskabsproces som følge af COVID-19 har bidraget positivt. Vi hjælper desuden med generelle forhold som bogføring og revision samt viden og gode råd inden for fx etablering af virksomhed, gældende lovgivning og ejerlederforhold.

Læs mere
Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communication, Academy & CSR, PwC Danmark

Tel: +45 3945 3579

Email

Lars Baungaard

Lars Baungaard

Direktør og markedsleder, PwC Danmark

Tel: +45 3945 3308

Email

Kontakt os

PwC Danmark

Generelle henvendelser, PwC Denmark

Tlf: 3945 3945

Følg PwC