Bæredygtighed

Bæredygtighed og samfundsansvar er kommet på bestyrelsens dagsorden som en del af dens ansvar.  

Bestyrelsen har som opgave at varetage organisationens og ejerkredsens interesser, med behørigt hensyn til andre interessenter, og sikre langsigtet værdiskabelse. Bestyrelsen er ansvarlig for organisationens strategi og opfølgning på gennemførelsen af strategien. Det præciserer selskabsloven. Som følge heraf har Komiteen for god Selskabsledelse også introduceret bæredygtighed i sine anbefalinger. 

En bæredygtig virksomhed eller organisation vurderes ikke alene på dens økonomiske resultater og situation, men også på dens innovationsevne og evne til at tilpasse sig ændrede vilkår, forventninger og krav i dens omverden. Det skal bestyrelsen tilsikre. 

Ny lovgivning vil kræve dokumenteret due diligence i forhold til respekt for menneskerettigheder og miljø. Samtidig er kravene til rapportering er øget. Der skal nu redegøres for samfundsansvar, og for hvordan organisationen håndterer risici og muligheder knyttet til miljø, sociale forhold og ansvarlig forretningspraksis (ESG).      

Det påhviler også bestyrelsen at sikre, at organisationen har de nødvendige forudsætninger for at nå sine mål, både når det gælder finansielle ressourcer og kompetencer.

Bestyrelsen skal styrke sine kompetencer 

For at kunne løfte denne opgave, har de fleste bestyrelser brug for at styrke medlemmernes kompetencer og etablere en fælles forståelse af, hvad ansvaret indebærer. Bæredygtighed og samfundsansvar kan, anvendt klogt, være et konkurrenceparameter og et fundament for vækst og udvikling. 

Det betyder, at bestyrelsen skal være i stand til at identificere muligheder og risici i det øgede fokus på temaer såsom klima og miljø, diversitet, respekt for menneskerettigheder samt anti-korruption. Den rette bæredygtighedsprofil har nemlig betydning for adgangen til og omkostningerne forbundet med at tiltrække finansiel kapital. Bæredygtighedsprofilen kan også understøtte virksomhedens omdømme, sikre tilgængelighed til ressourcer, tiltrække og engagere de rette medarbejdere samt skabe samfundsmæssig værdi.

Den rette bæredygtighedsprofil skal skabe troværdighed

Bæredygtighedsrapporteringen skal have et markant løft for at opnå en kvalitet, der gør oplysningerne troværdige og brugbare for regnskabsbrugere. Det er begrundelsen for, at der nu indføres lovkrav og obligatoriske standarder for bæredygtighedsrapportering i hele EU, som fra regnskabsåret 2024 gælder for store børsnoterede selskaber, fra 2025 for store virksomheder, og fra 2026 også mindre, noterede selskaber.

Se mere om hvilke virksomheder, som er omfattet, og hvornår kravene træder i kraft i afsnittet om Implementering af CSRD i årsregnskabsloven.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os for en snak om udviklingsforløb og sparring og udvikling af jeres virksomheds bæredygtighedsprofil og rapportering.

For børsnoterede selskaber: Kompetenceløft til bestyrelsen

For ikke-noterede virksomheder: Få et kompetenceløft

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Chief Sustainability Operating Officer, København, PwC Denmark

5140 8040

E-mail

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG- og Bæredygtighedsydelser, København, PwC Denmark

2334 6283

E-mail

Følg PwC