Samfundsansvar (CSR)

I takt med at samfundsansvar er blevet en integreret del af virksomhedernes forretningsstrategi – men også et lovmæssigt krav i henhold til § 99 a i årsregnskabsloven, hvor store virksomheder i ledelsesberetningen redegør for samfundsansvar – har flere og flere bestyrelsesmedlemmer fokus på, hvordan bæredygtighedsstrategier og CSR kan bruges som et konkurrenceparameter og en løftestang for vækst på mange forskellige fronter (såsom talenttiltrækning, markedsadgang, M&A mv.).

Det er ikke kun Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der betragter det som en væsentlig mangel, hvis en virksomhed ikke forholder sig til samfundsansvar. Det gælder også kunder, medarbejdere og forretningsalliancer.

Det betyder, at bestyrelsen skal hjælpe med at identificere muligheder og risici i det øgede fokus på miljø, diversitet, menneskerettigheder og anti-korruption. Den rette bæredygtighedsprofil kan nemlig understøtte virksomhedens omdømme og brand, sikre en vinderplads i ræset for ressourcer, tiltrække og fastholde de rette medarbejdere samt skabe en samfundsmæssig værdi.

Den rette bæredygtighedsprofil skal skabe troværdighed

Ved at få en erklæring af måltal og resultater, sikrer din virksomhed, at der er en sammenhæng imellem rapportering og de strategiske mål. Samtidig kan I med fordel få målt og vurderet kultur og adfærd for at kortlægge, om de er forenelige med virksomhedens konkrete værdier og strategiske målsætninger. Derved styrkes din virksomheds modstandskraft.

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os for en snak om sparring og/eller udvikling af jeres virksomheds bæredygtighedsprofil og rapportering.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Følg PwC