Kompetenceafklaring

Ved at stille skarpt på de bestyrelseskompetencer, som er nødvendige for at kunne bidrage til opfyldelsen af virksomhedens strategi, skabes der et grundlag for værdiskabelse på virksomheden.

Der kan arbejdes med følgende:

  • Hvor kan det enkelte bestyrelsesmedlem kompetenceudvikles?
  • Hvad skal der stiles efter ved udskiftning i bestyrelsen?
  • Hvilken kompetencestrategi skal bestyrelsen forfølge?

Finansielle virksomheder

Vi har erfaring med at hjælpe bestyrelser i finansielle virksomheder med at opfylde kravene i Finanstilsynets Bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. og Bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Politiske bestyrelser

Vi har også solid erfaring med at hjælpe politiske bestyrelser. Her er der en række andre væsentlige kompetencekrav, som er specifikke og nødvendige – ud over virksomhedskompetencer. Denne type af bestyrelse skal forholde sig til et system, hvor det oftest ikke er kompetencer, der er afgørende for bestyrelsesmedlemmernes kandidatur, men et valgsystem, der fungerer efter demokratiske principper (eller et udpegningssystem).

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os for en snak om dine behov.

Kontakt os

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Følg PwC