Advokatbranchen

PwC har mange års erfaring, når det gælder rådgivning og servicering af advokatbranchen. Vi er revisorer for en lang række mindre til store advokatfirmaer, ligesom vi i mange år har serviceret og samarbejdet med Advokatsamfundet og Danske Advokater.

Vi har også bred erfaring med undervisning af advokater, advokatfuldmægtige samt medarbejdere i advokatvirksomhedernes økonomifunktioner.

Vi kan hjælpe din virksomhed

PwC udfører en række centrale opgaver for advokatbranchen, bl.a.:

 • Erklæring til årsrapporten (revision, udvidet gennemgang, review eller assistance med opstilling)
 • Afgivelse af klientkontoerklæring
 • Assistance med advokatens private regnskabsmæssige og skattemæssige forhold.

Vi leverer skræddersyede løsninger til vores kunder og rådgiver på baggrund af specialiseret viden og omfattende erfaring, og vi kan bistå som konstruktiv sparringspartner på en række områder:

 • Outsourcingydelser i form af daglig bogføring eller som vikar i en kortere periode i bogholderiet. Arbejdet udføres af konsulenter med specialistviden inden for de særlige krav, der er i klientkontovedtægten til advokatbogholderiet.
 • Intern økonomirapportering. Fokus er på de væsentlige tal og nøgletal, hvorved rapporteringen bidrager til opfølgning og fokusering på den fremadrettede værdiskabelse.
 • Risikostyring. Fokus er på forretningsgange og interne kontroller (både de manuelle og de it-baserede kontroller).
 • Skatterådgivning, herunder anvendelsen af virksomhedsskatteordningen. Fokus er på at sikre en optimering af virksomheden og hos den enkelte partner.
 • Rådgivning om moms og afgifter, herunder begrænsning i momsfradragsret og godtgørelse af el- og vandafgift.
 • Omstrukturering af advokatvirksomheden.
 • Optimering af advokatvirksomhedens pensionsaftaler.
 • Rådgivning om pensionsordninger for selvstændige erhvervsdrivende.

Kontakt os

Helle Rugaard

Brancheleder - København, PwC Denmark

Tlf: 3038 0416