Professionel rådgivning til esportshold, -spillere og -organisationer

Hos PwC har vi specialiseret os i rådgivning til den voksende esport-branche. Tag fat i os, hvis I har behov for juridisk rådgivning i forbindelse med eksempelvis sponsoraftaler, kontrakter, overdragelser, selskabsret, rettigheder mv.

Esportens kraftige vækst skaber behov for øget professionalisme. Den øgede professionalisme sætter yderligere krav til branchens organisationer, spillere og andre aktører. Specialiseret rådgivning er derfor nødvendigt, uanset om du er esportsudøver eller skal varetage en større organisations interesser i fremtiden. 

Som ét landets største revisions-, skatte- og rådgivningshuse har vi hos PwC de optimale forudsætninger for at yde værdiskabende rådgivning til esports-branchen. Vi samler alle jeres behov under én og samme hat, og på den måde sikrer vi relevant og kommercielt velfunderet rådgivning.

PwC kan blandt andet hjælpe inden for følgende områder:

Uanset om jeres organisation eller du som esportsudøver står overfor et nyligt sponsorat, eller I har behov for gennemgang af en eksisterende sponsoraftale, kan PwC tilbyde højt specialiseret rådgivning funderet på høj faglighed og branchekendskab.

Immaterielle rettigheder eksempelvis navne og logoer er noget af det mest værdifulde for mange virksomheder og organisationer. PwC kan rådgive jer om beskyttelsen af disse rettigheder, samt rådgive jer om den optimale model for brugen af disse rettigheder.

Aftaler med spillere bør udfærdiges individuelt. Hver enkelt spiller har forskellige styrker og svagheder ”in-game” og har derfor behov for individuelt definerede rammer, for at få det optimale ud af sine evner. Det samme gør sig gældende for det gode samarbejde mellem hold og spiller. Spillerkontrakten bør derfor udformes individuelt, således der tages udgangspunkt i den enkelte spiller, holdet og markedet.

PwC har stor erfaring med såvel forhandling som udfærdigelse af kontrakter, og er derfor den ideelle samarbejdspartner, uanset om vi skal hjælpe jer som organisation eller dig som spiller. 

De fleste esportsorganisationer er organiseret i selskabsform. På linje med alle andre aktiviteter drevet i selskabsform (ApS eller A/S) vil der løbende være behov for tilpasninger og justeringer af selskabet og dets ejer – og kapitalstruktur. PwC kan rådgive om alt fra investeringsaftaler, ejeraftaler og omstruktureringer til selskabsstiftelser, kapitalforhøjelser, kapitalnedsættelser mv.

Såfremt organisationen skal udvides, eller I ønsker at sælge, kan PwC bistå jer fra start til slut i forbindelse med et opkøb af en organisation/virksomhed eller salget af jeres. Vi har stor og indgående erfaring med både større og mindre M&A transaktioner og kan med vores omfattende branchekendskab yde den optimale rådgivning.

Kontakt os

Marie Dam Danielsen

Partner, Legal, PwC Denmark

Tlf: 2056 9465

Torben Toft Kristensen

Partner, statsautoriseret revisor, PwC Denmark

Tlf: 9635 4024

Emil Uggerhøj

Partner, PwC Denmark

Tlf: 2264 7560