Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Ansvarlige investeringer og ESG-forhold

Vurdér risici, og identificér mulighederne for at skabe bæredygtig værdi gennem investeringer.

Bæredygtighed er blevet et stadigt vigtigere punkt på dagsordenen i forbindelse med investeringer - både ved investering i virksomheder og ved finansielle investeringer. Ny lovgivning stiller krav om det, kunderne efterspørger det, og samfundet opfordrer investorer og den finansielle sektor til at bidrage til en bæredygtig fremtid. Banker, forsikringsselskaber, kapitalfonde og andre investorer ses som afgørende for finansieringen og gennemførelsen af en bæredygtig økonomi.

Begrebet ‘ansvarlige investeringer’ bygger på en række principper, der skal skabe gennemsigtighed, kvalificerede beslutningsprocesser, aktivt ejerskab, pålidelig kommunikation og konstant forbedring. En bedre styring af de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG-forhold) gør det muligt at skabe større værdi for virksomhederne, investorerne og samfundet. Alle virksomheder er i sagens natur udsat for ESG-risici, som kan afhjælpes og styres med robuste og systematiske processer – og på samme måde har alle virksomheder mulighed for at skabe værdi gennem positiv påvirkning.

Vi har mange års erfaring med at bistå vores kunder med rådgivning om ESG-forhold. Vi er altid opdateret på den seneste lovgivning og nye tendenser, så vi og vores kunder kan ligge forrest i feltet. Vi kan hjælpe med en vurdering af effekten af investeringsstrategier samt ESG-risici, impacts og konsekvenser, som jeres virksomhed eller investeringsobjekter er eksponeret for. Vi har omfattende ekspertise inden for udformning af politikker, strategier og planer, som kan bruges til at spore, overvåge og forbedre praksis og resultater på ESG-området.

Vi bistår også med ESG-rapportering til pengeinstitutter eller med overvågning og måling af investeringsporteføljernes resultater.

Tværgående overvejelser

Bæredygtighedsstrategi og transformation

Udarbejd en strategi for ansvarlig virksomhedsdrift, og maksimér jeres værdiskabelse.

Læs mere

Rapportering og erklæringer

Brug gennemsigtighed og robust data som redskaber til at skabe tillid og fremme resultaterne på bæredygtighedsområdet.

Læs mere

Ansvarlighed og governance

Brug ledelse og compliance som redskaber til at forankre bæredygtighed i jeres virksomhed.

Læs mere

Kontakt os

Susanne Stormer

Susanne Stormer

Partner, Leder af Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 2334 6283

Soomi Do

Soomi Do

Senior Manager, Sustainability Solutions, PwC Denmark

Tlf: +45 3945 9355

Følg PwC