Ansvarlige investeringer og ESG-forhold

Vurdér risici, og identificér mulighederne for at skabe bæredygtig værdi gennem investeringer.

Bæredygtighed er blevet et stadigt vigtigere punkt på dagsordenen i forbindelse med investeringer - både ved investering i virksomheder og ved finansielle investeringer. Ny lovgivning stiller krav om det, kunderne efterspørger det, og samfundet opfordrer investorer og den finansielle sektor til at bidrage til en bæredygtig fremtid. Banker, forsikringsselskaber, kapitalfonde og andre investorer ses som afgørende for finansieringen og gennemførelsen af en bæredygtig økonomi.

Begrebet ‘ansvarlige investeringer’ bygger på en række principper, der skal skabe gennemsigtighed, kvalificerede beslutningsprocesser, aktivt ejerskab, pålidelig kommunikation og konstant forbedring. En bedre styring af de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG-forhold) gør det muligt at skabe større værdi for virksomhederne, investorerne og samfundet. Alle virksomheder er i sagens natur udsat for ESG-risici, som kan afhjælpes og styres med robuste og systematiske processer – og på samme måde har alle virksomheder mulighed for at skabe værdi gennem positiv påvirkning.

Vi har mange års erfaring med at bistå vores kunder med rådgivning om ESG-forhold. Vi er altid opdateret på den seneste lovgivning og nye tendenser, så vi og vores kunder kan ligge forrest i feltet. Vi kan hjælpe med en vurdering af effekten af investeringsstrategier samt ESG-risici, impacts og konsekvenser, som jeres virksomhed eller investeringsobjekter er eksponeret for. Vi har omfattende ekspertise inden for udformning af politikker, strategier og planer, som kan bruges til at spore, overvåge og forbedre praksis og resultater på ESG-området.

Vi bistår også med ESG-rapportering til pengeinstitutter eller med overvågning og måling af investeringsporteføljernes resultater.

Væsentlige temaer

Due diligence i forbindelse med virksomhedsoverdragelser

Ved at indregne miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i jeres investeringsbeslutninger kan I styre risici og skabe bæredygtig vækst. ESG er blevet et vigtigt fokuspunkt blandt en lang række interessenter. På World Economic Forum (WEF) i Davos i 2020 blev miljørisici fremhævet i WEF’s Global Risks Report som værende stadigt vigtigere for virksomhedsledere verden over. Endvidere får lovgivning, fx om slaveri (Modern Slavery), due diligence i værdikæden og handelssanktioner, investorerne til at forholde sig til en bredere gruppe af interessenter (såkaldt stakeholder capitalism) og arbejde for øget gennemsigtighed.

For at opnå det bedst mulige aftryk og værdiskabelse bør ESG-forhold tænkes ind i alle faser af en investeringsproces. Vi kan bistå jer hele vejen igennem jeres ejerskab og sikre, at I får afpasset jeres eksponering for risici, samtidig med at I øger mulighederne for at skabe værdi. Vi har stor erfaring med at gennemgå ESG-forhold i forbindelse med virksomhedsoverdragelser samt at rådgive om og afgive erklæring om ESG-forhold.

Vi samarbejder bl.a. med vores kunder om at:

  • udarbejde rapporter om investeringsporteføljens ESG-forhold og -resultater
  • udarbejde ESG-rammeværk til at sikre prioritering, governance og fremdrift
  • sikre due diligence ved virksomhedsoverdragelser (på såvel køber- som sælger-siden)
  • vurdere en investeringsporteføljes ESG-aftryk
  • foretage ESG-rapportering og give sikkerhed for opgørelsen 
  • validere, at investeringen er bæredygtig fx i henhold til EU’s taksonomi om bæredygtige investeringer.

Håndtering af CO2 og udvikling af klimaberedskab

Virksomheder og den offentlige sektor er i fortsat højere grad nødt til at forholde sig til klimaforandringer. Dels fordi forandringerne har en konkret påvirkning på organisationers finansielle og driftsmæssige formåen, på vores samfund og på vores verden. Dels fordi øget regulering stiller større krav til, at der tages ansvar inden for denne agenda. Læs mere om håndtering af CO2, andre emissioner og udvikling af klimaberedskab, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Bæredygtigt indkøb og håndtering af forretningspartnere

Virksomheder såvel som offentlige aktører indgår alle i en værdikæde, hvor hvert led har en påvirkning på deres interessenter og omverdenen. For nogle interessenter - som fx medarbejdere og kunder - er det ofte ikke tilstrækkeligt, at en virksomhed kan vise økonomisk overskud, men derudover også social ansvarlighed og samfundssind ved at se på den samlede værdikæde. Læs mere om bæredygtighed i værdikæden, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Ansvarlige investeringer og ESG-forhold

Gennemsigtighed, kvalificerede beslutningsprocesser, aktivt ejerskab, pålidelig kommunikation og kontinuerlig forbedring er nøgleord inden for ansvarlige investeringer. Alle virksomheder og organisationer er udsat for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, som kan afhjælpes og styres med robuste og systematiske processer. Tilsvarende giver ESG-forhold også mulighed for at skabe værdi gennem positiv påvirkning. Læs mere om ansvarlige investeringer og ESG-forhold, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Finansiering af grøn omstilling og bæredygtige løsninger

Finansiering af grønne og mere bæredygtige løsninger er blevet et væsentligt tema for danske og internationale investorer, virksomheder, den finansielle sektor, offentlige myndigheder og andre aktører. Klimaforandringer og behov for bedre udnyttelse af jordens ressourcer er en realitet, og flere steder er lovgivning om bæredygtig finansiering på vej. EU’s Green Deal - den grønne pagt - får betydning på tværs af sektorer og landegrænser med bl.a. et mål om CO2-reduktion til netto-nuludledning i 2050 - Net Zero - og en taksonomi, der skal danne et fælles sprog for denne ambition. Læs mere om bæredygtig finansiering, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Inklusion og diversitet

Diversitetsagendaen har aldrig været vigtigere for virksomheder end nu. Det er der flere grunde til. For det første peger flere analyser på, at virksomheder med mangfoldighed i ledelsen klarer sig bedre rent økonomisk. For det andet er forventninger fra omverdenen, herunder kunder og medarbejdere, til diversitet og inklusion steget, og flere virksomheder ønsker i dag at arbejde med området, bl.a. for at tiltrække og fastholde talent. Læs mere om eksisterende og fremtidig, national og europæisk lovgivning, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Kontakt os

Susanne Stormer

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG og Sustainability-ydelser, PwC Denmark

Tlf: 2334 6283

Soomi Do

Soomi Do

Partner, Sustainability Advisory & Assurance Services, PwC Denmark

Tlf: 2912 7187

Følg PwC