Finansiering af grøn omstilling og bæredygtige løsninger

Brug bæredygtige løsninger aktivt i finansiering af grøn omstilling.

Klimaforandringer, tab af biodiversitet og social ulighed har alle store økonomiske konsekvenser for verdensøkonomien og for virksomhederne. Pengeinstitutterne er under et stigende pres for at finansiere den grønne omstilling og flytte kapital væk fra traditionelle brancher som fx produktion af fossile brændstoffer.

Dette har skabt grobund for nye finansielle strategier og instrumenter, som fremmer investering i grønne løsninger, der kan generere langsigtede, bæredygtige afkast. Vi kan hjælpe jer med at udarbejde og gennemføre nye investeringsstrategier, -politikker og -rapportering, som kan forankre principperne for bæredygtig finansiering i jeres forretningsmodel.

Væsentlige temaer

Bæredygtig finansiering i den finansielle sektor

Den finansielle sektor står over for en transformation af bæredygtige investeringer i forbindelse med EU's handlingsplan - også kendt som EU Action plan - og bl.a. udformning af en Sustainable Finance taksonomi.

Hvis du er fra en finansiel virksomhed og ønsker viden om og inspiration til bæredygtig finansiering, kan du læse mere her.

Bæredygtig finansiering

Private virksomheder spiller en vigtig rolle i forhold til at realisere den grønne omstilling og mødes i stadig stigende grad af krav om aktivt at engagere sig heri fra deres pengeinstitutter og investorer. Det medfører, at private virksomheder skal indtænke bæredygtighed i den måde, de driver deres forretning på, samt i de produkter de udvikler. Derudover skal de tænke over, hvordan de kan demonstrere over for pengeinstitutter og investorer, at deres forretning bidrager til en bæredygtig udvikling. Vi kan hjælpe med at udarbejde bæredygtighedsstrategier og -politikker. Vi kan hjælpe med at opstille bæredygtighedskriterier, når det kommer til udvikling af nye produkter, ligesom vi kan opstille nøgletal og foretage anden rapportering, der kan bruges af pengeinstitutter og investorer til at vurdere en virksomheds performance. Forhold der kan spille ind i for eksempel lånebetingelser for bæredygtig finansiering og investorers vurdering af virksomheden.

Den offentlige sektor spiller også en vigtig rolle i at kanalisere finansiering over i grønne projekter og organisationer. Vi kan bistå med at udarbejde investeringspolitikker og med at vurdere positive (og negative) konsekvenser af finansieringsmulighederne.

Vi samarbejder bl.a. med vores kunder om at:

  • udarbejde strategier, rammeværk og politikker
  • overvåge og evaluere et projekts konsekvenser
  • verificere grønne obligationer
  • vurdere finansiel ledelse og efterlevelse af ekstern lovgivning.

Håndtering af CO2 og udvikling af klimaberedskab

Virksomheder og den offentlige sektor er i fortsat højere grad nødt til at forholde sig til klimaforandringer. Dels fordi forandringerne har en konkret påvirkning på organisationers finansielle og driftsmæssige formåen, på vores samfund og på vores verden. Dels fordi øget regulering stiller større krav til, at der tages ansvar inden for denne agenda. Læs mere om håndtering af CO2, andre emissioner og udvikling af klimaberedskab, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Bæredygtigt indkøb og håndtering af forretningspartnere

Virksomheder såvel som offentlige aktører indgår alle i en værdikæde, hvor hvert led har en påvirkning på deres interessenter og omverdenen. For nogle interessenter - som fx medarbejdere og kunder - er det ofte ikke tilstrækkeligt, at en virksomhed kan vise økonomisk overskud, men derudover også social ansvarlighed og samfundssind ved at se på den samlede værdikæde. Læs mere om bæredygtighed i værdikæden, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Ansvarlige investeringer og ESG-forhold

Gennemsigtighed, kvalificerede beslutningsprocesser, aktivt ejerskab, pålidelig kommunikation og kontinuerlig forbedring er nøgleord inden for ansvarlige investeringer. Alle virksomheder og organisationer er udsat for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, som kan afhjælpes og styres med robuste og systematiske processer. Tilsvarende giver ESG-forhold også mulighed for at skabe værdi gennem positiv påvirkning. Læs mere om ansvarlige investeringer og ESG-forhold, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Finansiering af grøn omstilling og bæredygtige løsninger

Finansiering af grønne og mere bæredygtige løsninger er blevet et væsentligt tema for danske og internationale investorer, virksomheder, den finansielle sektor, offentlige myndigheder og andre aktører. Klimaforandringer og behov for bedre udnyttelse af jordens ressourcer er en realitet, og flere steder er lovgivning om bæredygtig finansiering på vej. EU’s Green Deal - den grønne pagt - får betydning på tværs af sektorer og landegrænser med bl.a. et mål om CO2-reduktion til netto-nuludledning i 2050 - Net Zero - og en taksonomi, der skal danne et fælles sprog for denne ambition. Læs mere om bæredygtig finansiering, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Inklusion og diversitet

Diversitetsagendaen har aldrig været vigtigere for virksomheder end nu. Det er der flere grunde til. For det første peger flere analyser på, at virksomheder med mangfoldighed i ledelsen klarer sig bedre rent økonomisk. For det andet er forventninger fra omverdenen, herunder kunder og medarbejdere, til diversitet og inklusion steget, og flere virksomheder ønsker i dag at arbejde med området, bl.a. for at tiltrække og fastholde talent. Læs mere om eksisterende og fremtidig, national og europæisk lovgivning, og hvordan vi kan hjælpe.

Læs mere

Kontakt os

Olaf  Valentin Kjær

Olaf Valentin Kjær

Partner, Financial Services and Business Transformation, PwC Denmark

Tlf: 3945 3799

Helle Dreyer

Helle Dreyer

Partner, Governance, Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 6155 5181

Susanne Stormer

Susanne Stormer

Partner, Leder af ESG og Sustainability-ydelser, PwC Denmark

Tlf: 2334 6283

Følg PwC