Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Bæredygtighed i værdikæden

Få overblik over jeres værdikæde, når I prioriterer bæredygtighedsindsatser.

Vi oplever, at et kraftigt stigende antal virksomheder og andre organisationer indarbejder bæredygtighed i deres strategier, i driften og i de økonomiske beslutninger. Men mange forholder sig fortsat ikke til den samlede værdikæde, når de prioriterer deres bæredygtighedsindsats. Det betyder, at der fortsat kan være væsentlige risici forbundet med en virksomheds eller organisations samlede værdikæde, hvor der fx kan ske lovbrud eller begås uetisk adfærd, der kan påvirke virksomheden eller organisationen negativt - både økonomisk og i forhold til omdømme og fremtidige forretningsmuligheder. Når ansvaret for fx produktion eller distribution overlades eller uddelegeres til andre aktører i værdikæden, såsom fx leverandører eller strategiske samarbejdspartnere, er risikoen for ulovlig eller uetisk adfærd, fx. i form af børnearbejde, miljøforurening, negativ klimapåvirkning, manglende overholdelse af overenskomster/nationale love eller finansiering af kontroversielle brancher, til stede. Inddragelse af miljø- og klimakrav i virksomhedens logistik og forsynings- og indkøbsprocesser udgør et væsentligt element i en virksomheds samlede indsatser inden for bæredygtighed, og derfor bør virksomheder i højere grad se dette som et nødvendigt aktiv for at kunne skabe resultater.

Vi kan hjælpe jer med at kortlægge jeres samlede værdikæde ift gældende regler, krav og normer for bæredygtighed og med at indarbejde bæredygtighed og cirkulær økonomi i jeres forretningsmodeller og driftsprocesser. Vi kan derudover hjælpe jer med at skabe balance mellem ‘Profit’, ‘People’ og ‘Planet’, bl.a. ved at sikre inddragelse af miljø- og klimakrav i virksomhedens logistik og forsynings- og indkøbsprocesser, måle og reducere det samlede CO2-aftryk, som virksomhedens samlede leverandørbase bidrager til, samt hjælpe med optimering af supply chain-struktur, transport- og ruteplanlægning og warehouse management i virksomhedens samlede forsyningskæde.

Tværgående overvejelser

Bæredygtighedsstrategi og transformation

Udarbejd en strategi for ansvarlig virksomhedsdrift, og maksimér jeres værdiskabelse.

Læs mere

Rapportering og erklæringer

Brug gennemsigtighed og robust data som redskaber til at skabe tillid og fremme resultaterne på bæredygtighedsområdet.

Læs mere

Ansvarlighed og governance

Brug ledelse og compliance som redskaber til at forankre bæredygtighed i jeres virksomhed.

Læs mere

Kontakt os

Susanne Stormer

Susanne Stormer

Partner, Leder af Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 2334 6283

Jens Pultz Pedersen

Jens Pultz Pedersen

Director, Sustainability Solutions, PwC Denmark

Tlf: 3945 9234

Thomas Siersbæk Heller-Njor

Thomas Siersbæk Heller-Njor

Partner, Head of Operations Consulting, PwC Denmark

Tlf: +45 3945 9493

Jens Arvad Johansen

Jens Arvad Johansen

Director, Operations Consulting, PwC Denmark

Tlf: 4042 4550

Følg PwC