Rapportering og kommunikation

Oplever du også udfordringer med at få skabt den rette kommunikationsplatform for jeres arbejde med samfundsansvar? Kan du kommunikere effekten og resultaterne af jeres bæredygtighed?

For at dine interessenter kan få et indblik i virksomhedens arbejde med bæredygtighed, bør virksomhedens CSR-tilgang, -aktiviteter, -resultater og -forventninger til fremtiden kommunikeres på en transparent og tilgængelig måde. Ved at kommunikere og rapportere om virksomhedens bæredygtighedsindsats giver du interessenterne indsigt i din virksomheds arbejde og åbner samtidig for dialog om det videre arbejde.

Integreret Rapportering kan hjælpe dig

Integreret Rapportering samler væsentlige oplysninger om en organisations strategi, ledelse, resultater og udsigter på en måde, der afspejler den kommercielle, sociale og miljømæssige kontekst, som virksomheden opererer inden for.

PwC’s sustainability-team kan hjælpe din virksomhed med at udvikle en strategisk tilgang til bæredygtig, forretningsdrevet strategi, herunder:

  • Udarbejde bæredygtighedsrapporter (CSR-rapporter), som fx FN Global Compact’s Communication on Progress (COP-rapport)
  • Rådgive og assistere med implementering af Integreret Rapportering
  • Rådgive om kommunikationsstrategier og sikre bæredygtighedsstrategien bliver en del af arbejdsprocessen og virksomhedens forretningsstrategi
  • Udarbejde interne og eksterne rapporteringsformater
  • Vejlede og afgive erklæring vedr. brug af GRI-standarden
  • Facilitere og lave AA1000 vurderinger af dialog med stakeholdere.

Integreret Rapportering er centreret omkring virksomhedens forretningsmodel og de ressourcer og relationer, som anvendes og påvirkes af virksomheden. Ressourcer og relationer beskrives som kapital, herunder finansiel kapital, fysisk kapital, menneskelig kapital, videnkapital, naturkapital og social kapital.

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med sustainability-kommunikation? Så se vores video nedenunder.

Tag dialogen nu

Kontakt PwC’s sustainability-team og lad os tage et uforpligtende møde, hvor vi drøfter, hvordan du kan etablere den rette kommunikationsplatform for din virksomheds arbejde med samfundsansvar.

Kontakt os

Henrik Thon-Jensen

Partner, Risk Assurance Services

Tlf: 3945 9218

Jens Pultz Pedersen

Director, PwC's Sustainability

Tlf: 3945 9234

Line Berg Madsen

Director, Sustainability & Governance

Tlf: 3945 3862

Frederik Bo Rementorp

Manager

Tlf: 3945 3010

Soomi Do

Senior Manager

Tlf: +45 3945 9355

Følg PwC