Elfremstilling

Få overblik over gældende regler

Afgiftsvejledningen 2024

Elfremstilling til eget forbrug på små elproduktionsanlæg

Ingen elafgift af elektricitet

Der skal ikke betales elafgift af elektricitet, som fremstilles på produktionsanlæg, hvis kapacitet er mindre end 150 kW.

Der er fx tale om elfremstilling på små dieselgeneratorer.

I disse tilfælde kan virksomhederne dog ikke få godtgjort energiafgift og CO2-afgift af de brændsler, som anvendes til elfremstilling, fx dieselolie.

Mulighed for registrering for elafgift

Skattestyrelsen kan efter anmodning tillade, at der skal betales elafgift af elektricitet, der fremstilles på:

  • anlæg med en kapacitet på mellem 50 kW og 150 kW, og som har en årlig produktion på mere end 50.000 kWh, eller
  • stationære anlæg med en kontinuerlig fremstilling af elektricitet.

Det er en betingelse, at den fremstillede elektricitet er helt eller delvist godtgørelsesberettiget efter reglerne for godtgørelse af elafgift, se afsnit ”Elektricitet”.

Hermed kan virksomheder få godtgjort energiafgiften på brændsler, der anvendes til fremstilling af elektricitet, når der skal betales elafgift af den elektricitet, virksomheden fremstiller. Virksomheder kan ikke få godtgjort CO2-afgiften på brændsler, der medgår til fremstilling af elektricitet, med mindre elfremstillingen er CO2-kvotereguleret.

Bemærk, at der er en omlægning af CO2-afgiften på vej, som også påvirker muligheden for at få godtgjort CO2-afgiften. Læs nærmere i afsnittet ”Godtgørelse af CO2-afgiften".

Pligt til registrering for elafgift

Virksomheder, der fremstiller elektricitet på anlæg med en kapacitet på over 150 kW, skal registreres for elafgift og betale elafgift til Skattestyrelsen. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om et anlæg, der fremstiller elektricitet på baggrund af vedvarende energi, fx et solcelleanlæg. 

Derudover skal virksomheder (net- og transmissionsvirksomheder), der leverer elektricitet til forbrug i Danmark, registreres for og betale elafgift.

Hvornår er en registrering relevant?

Det kan være en fordel for momsregistrerede virksomheder med anlæg til fremstilling af elektricitet til eget brug på fx byggepladser m.v. at blive frivilligt registreret som elproducent.

I denne situation vil virksomhederne skulle betale elafgift af den fremstillede elektricitet. Ved forbrug til procesformål, opvarmning eller komfortkøling skal der kun betales elafgift af den del, som virksomhederne ikke kan få godtgjort. Se satsen for elafgift i bilag 6 samt satserne for godtgørelse i bilag 1. 

Elfremstilling ved vedvarende energi, herunder solceller m.v.

Hvis virksomheder fremstiller elektricitet ved vindkraft, solcelleanlæg eller anden vedvarende energi, skal virksomhederne som hovedregel ikke betale elafgift, såfremt virksomhederne selv anvender elektriciteten. Det er et krav, at udnyttelsen foregår direkte. Elektriciteten må således ikke sendes gennem det offentlige elnet.

Reglerne er imidlertid for komplekse til at beskrive i denne vejledning. Vi anbefaler, at der tages kontakt til PwC for yderligere rådgivning.

Opdateret januar 2024

Få et samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter

Hent hele Afgiftsvejledningen 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Maria Füchsel

Maria Füchsel

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Charlott  Boldrup

Charlott Boldrup

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9710

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9577

Anne Neerup Krogh

Anne Neerup Krogh

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 0183

Simone Jull Jørgensen

Simone Jull Jørgensen

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3374

Christina Bisgaard Fast

Christina Bisgaard Fast

Associate, Indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3748

Følg PwC