Staten

Øg innovationskraften og effektiviteten i staten med fokus på at levere de ønskede effekter.

En velfungerende offentlig sektor, der formår at tilpasse sig samfundets behov og udvikle services, der gennem innovation og eksempelvis udnyttelse af teknologi og data er relevante, effektive og sikrer høj produktivitet, er et nøgleelement i den fortsatte samfundsudvikling. En helt central part i dette er staten i form af ministerier, styrelser, virksomheder og andre statslige institutioner.

En bred samarbejdspartner for aktører i staten

PwC samarbejder bredt med staten om den fortsatte innovative udvikling af en effektiv offentlig sektor, der leverer offentlige services af høj kvalitet. Vi er optagede at at bidrage til, at statens opgaver varetages effektivt og med de ønskede effekter på vores samfund, og herigennem skabe tillid i samfundet og bidrage til løsning af væsentlige problemstillinger. Hos PwC arbejder vi løbende med alle ministerområder, herunder en stor del af disses styrelser mv.

Vi bistår med en bred vifte af opgaver, herunder eksempelvis
  • Analytisk input til forhandlinger og politikudvikling eller til effektiviseringer og produktivitetsfremmende tiltag
  • Analyse og evaluering af samfundsmæssige effekter af gennemførte tiltag
  • Organisationsudvikling
  • Optimering af driftsstyring
  • Nyttiggørelse af teknologi og data
  • Styring og ledelse og compliance i form af fx risikostyring og cybersikkerhed.

PwC har rammeaftaler SKI og Statens Indkøb samt en række ministerier, institutioner og virksomheder, hvilket gør det nemt for vores statslige kunder at benytte sig af vores ressourcer og kompetencer.

Kontakt os

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC