IFRS Regnskabstjeklister og modelregnskab

De internationale regnskabsregler, IFRS (International Financial Reporting Standards), er en stor udfordring for både ledelse og medarbejdere. Reglerne er omfattende og komplicerede og ofte meget vanskelige at fortolke, når de konkrete problemstillinger skal løses.

Årsrapport efter IFRS

Overhold de aktuelle krav til alle noter i IFRS årsrapporten. Tjeklisten gælder for alle årsrapporter og indeholder også en separat sektion med oplysningskravene i de standarder, der først træder i kraft på et senere tidspunkt. Så hvis du vælger at førtidsimplementere standarder, kan du også benytte den.
Disclosure chekliste
Model for IFRS årsrapport (modelregnskab)

Supplerende krav for børsnoterede selskaber ved aflæggelse af årsrapport efter IFRS

Børsnoterede selskaber, som aflægger årsrapport i henhold til IFRS, skal i henhold til IFRS-bekendtgørelsen og oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber overholde supplerende krav.
Tjekliste med supplerende formelle krav og oplysningskrav til børsnoterede selskaber

Hvis I aflægger helt eller delvist regnskab (f.eks. moderselskab) efter Årsregnskabsloven, kan du få glæde af vores tjekliste for ÅRL, men brug kun de dele, hvor årsrapporten er gældende.

Særligt for finansielle institutioner

Der er en del supplerende formelle krav og oplysningskrav for kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber m.v. Vi har samlet de særlige tjeklister og modelregnskaber.
Regnskabstjeklister og model-årsrapport for finansielle institutioner

Delårsrapport efter IAS 34

Tjeklister til børsnoterede selskaber, som aflægger delårsrapporter efter IAS 34.
Tjekliste med krav for aflæggelse af delårsrapporter efter IAS 34

Tjekliste over de supplerende formelle krav og oplysningskrav, som børsnoterede selskaber i henhold til Delårsrapportbekendtgørelsen og Oplysningsforpligtelserne for børsnoterede selskaber skal overholde ud over de krav, der følger af IAS 34.
Supplerende formelle krav og oplysningskrav

Tjekliste over de supplerende formelle krav og oplysningskrav, som børsnoterede pengeinstitutter skal overholde ved aflæggelse af delårsrapport ud over de krav, der følger af IAS 34.
Supplerende krav for kreditinstitutter, fondsmæglerselskaber m.fl.

Bliv opdateret på PwC's IFRS kurser

Læs om vores mange IFRS kurser eller tilmeld dig PwC IFRS University.

Kontakt os om IFRS og regnskab

Har du brug for sparring, eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os. Vi har stor erfaring med virksomheder af alle størrelser, og kan give dig den rette rådgivning. Du finder vores kontaktinformation øverst til højre på siden.

Kontakt os

Henrik Steffensen
Global IFRS-partner
Tlf: 3945 3214
E-mail

Jan Fedders
Global IFRS-partner
Tlf: 3945 9101
E-mail

Følg PwC