Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Hvordan stifter du et interessentskab (I/S)?

Et I/S minder på mange måder om en enkeltmandsvirksomhed. Den primære forskel går på, at der skal være flere ejere eller stiftere, når du har at gøre med et I/S, hvor der ved en enkeltmandsvirksomhed kun kan være én ejer.

Der er ingen krav til startkapital, når du stifter et I/S, men til gengæld skal du være ekstra opmærksom, når det kommer til hæftelse.

I en virksomhed, der er stiftet som et I/S, hæfter ejerne personligt, solidarisk og ubegrænset. Det vil med andre ord sige, at hvis virksomheden går konkurs eller ikke kan betale sin gæld til de forskellige kreditorer, så bliver ejernes personlige formue sat i spil.

Kan en af ejerne ikke betale sin andel af virksomhedens gæld, skal de andre ejere dække det. På samme vis kan hver ejer stifte gæld på vegne af virksomheden, som de øvrige ejere dermed kan risikere at hæfte for.

Et I/S eksisterer formelt set ved, at man etablerer en I/S-kontrakt. Det er formelt set en aftale mellem ejerne, der omhandler forholdene i virksomheden fx overskudsfordeling mv.

Er ejerne selskaber eller privatpersoner?

Hvilken type af ejere, der er tale om ved et I/S, spiller en helt særlig rolle. Det kan være både personer og virksomheder, som stifter et I/S, men der er kun pligt til at indsende årsrapport, hvis alle ejerne er selskaber.

Hvis bare én af ejerne, er en person, er der ikke pligt til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Der skal dog stadig føres skatteregnskab, da virksomheden beskattes under én af følgende ordninger: personskattereglerne, virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Det er de samme beskatningsmuligheder man har, hvis man har en enkeltmandsvirksomhed.

Det er vigtigt at holde styr på de skattemæssige værdier ejerne imellem, da hver ejer har en ideel andel af hvert aktiv og forpligtelse, der er i virksomheden. Det betyder, at hvis der fx er tre ejere af virksomheden, som alle ejer lige store andele, og virksomheden ejer en ejendom, en bil og en maskine - så har hver ejer 33 % ejerskab over henholdsvis ejendommen, bilen og maskinen.

Hvis der fx efter stiftelsen skal ske en ind- eller udtræden af ejere, skal hver ejer henholdsvis sælge eller købe en ny ideel andel, som er tilsvarende den nye ejerstruktur- og fordeling.

Regler og krav til et I/S

Etablering af virksomhed

Der er mange ting, du skal være opmærksom på, når du overvejer at starte din egen virksomhed - og mange beslutninger, du skal træffe. Det betyder, at der kan opstå en masse spørgsmål, du ønsker at få besvaret.

Vores eksperter deler derfor deres viden og giver dig gode råd om nogle af de væsentligste emner. Få inspiration og gode råd til, hvordan du starter din egen virksomhed.

Læs mere her