Podcast: Nyt om skat, uge 21 - et bebygget areal er ikke en byggegrund

21/05/19

Generaladvokaten, som er tilknyttet EU-domstolen, har underkendt Skats egen definition af, hvornår salg af byggegrunde er momspligtige, og vurderingen kan betyde, at køb og salg af bebyggede arealer fremover vil være fritaget for moms – også selv om køber har en intention om at nedrive bygningerne på arealet efter overdragelsen.

Nyt om skat, uge 21 - et bebygget areal er ikke en byggegrund

loading-player

Playback of this video is not currently available

Kontakt os

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Følg PwC