Dataudvekslingsplatformen (DUPLA)

Platformen understøtter mere end fem mio. borgeres skatteoplysninger og håndterer årligt ca. 1 mia. dataforespørgsler

Om Dataudvekslingsplatformen

Denne beskrivelse af DUPLA er udarbejdet på baggrund af interviews med Jørgen Pedersen og Pia Vendelbo Danielsen, henholdsvis kontorchef og souschef for kontoret Dataudveksling i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, samt den eksisterende dokumentation om DUPLA.

Download hele beskrivelsen

Dataudvekslingsplatformen (også kaldet DUPLA) er skattemyndighedernes dataportal og samfundets primære kilde til data om virksomheders og borgeres økonomiske forhold. Løsningen blev idriftsat den 1. juli 2019 og drives af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST). Formålet er at strømline og effektivisere tilgangen til Skatteforvaltningens udveksling af data fra de underliggende fagsystemer som grundlag for myndigheders og virksomheders stadigt stigende digitaliseringsindsats til gavn for borgerne.

DUPLA startede med at udveksle skattedata fra borgere og virksomheder, herunder Årsopgørelsen, Forskudsopgørelsen og Momsangivelse. Løsningen har siden vokset sig større til også at udveksle virksomheds-, ejendoms- og motorkøretøjsdata.

Data udvekslet via DUPLA bruges i dag i vid udstrækning på tværs af den offentlige og private sektor, særligt i kommunerne og i Udbetaling Danmark, men også i den finansielle sektor. Borgere tilgår typisk data via tredjeparts-apps eller brugergrænsefladen på skat.dk.

OBS: DETTE ER KUN ET UDDRAG - DOWNLOAD RAPPORTEN NEDENFOR FOR AT FÅ ADGANG TIL HELE BESKRIVELSEN

Navn Dataudvekslingsplatformen (DUPLA)
Myndighed Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST)
Typer af data Skattedata, herunder økonomiske forhold for borgere og virksomheder, ejendomme og motorkøretøjer
Etablering 1. juli 2019
Formåls-
beskrivelse
At sikre en ensartet tilgang til Skatteforvaltningens udveksling af data fra de underliggende fagsystemer samt adgang til en standardiseret administrationsløsning
Primære dataanvendere Alle, der lovmæssigt har ret til at modtage oplysninger fra Skatteforvaltningen. Løsningen kan bruges både af offentlige myndigheder og private aktører. Primært kommuner og Udbetaling Danmark
Adgangskrav Af hensyn til Skatteforvaltningens tavshedspligt kræves der lovhjemmel
Finansiering og indtægtskilder Oprindelig aftale mellem kommuner og Beskæftigelsesministeriet om finanslovsbevilling på 37 mio. kr. til udvikling og drift fra 2019 frem til 2025
Budget Under 5 mio. kr. + udvikling (årsværk)

Få adgang til hele rapportens indhold

Danmarks datadistributører er baseret på interview med en række datadistributører, samt en omfattende gennemgang af den eksisterende dokumentation for de respektive datahubs. Mange offentlige organisationer fungerer i dag allerede som datahubs og stiller data til rådighed for virksomheder, borgere eller andre offentlige organisationer og myndigheder. Datadistributørerne tilgår distributionsopgaven på meget forskellige måder og med forskellige forudsætninger, og opgaven stiller derfor forskellige krav til organisering, styring, samarbejde og anvendelse af teknologi.

Rapporten gør dig klogere på:

  • Hvordan de respektive datahubs løser distributionsopgaven
  • Hvilke roller de har i forhold til fx styring, udvikling, drift og vedligehold
  • Hvad man skal være opmærksom på, når man arbejder med offentlige data

Læs om udvalgte datahubs

Nedenfor kan du læse om de enkelte datadistributører. Nogle datahubs kan du læse hele beskrivelser af, andre kan du kun læse uddrag fra. Download rapporten for at få adgang til de fulde beskrivelser. Undersøgelsen vil blive udbygget løbende, så den fremadrettet vil belyse endnu flere af Danmarks datadistributører.

Distributør af natur- og miljødata.

Distributør af officielle statistiske data for det danske samfund.

Distributør af fællesoffentlige grunddata.

Distributør af data fra offentlige fag- og kildesystemer.

Distributør af energidata.

Distributør af data for beskæftigelse.

Distributør af meteorologiske data.

Distributør af skattedata.

Distributør af sundhedsdata.

< Back

< Back
[+] Read More

Kontakt os

Esben  Toft

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC