Det Fælles DataGrundlag

Fundamentet for beskæftigelsesområdet

Om Det Fælles DataGrundlag

Denne beskrivelse af Det Fælles DataGrundlag (DFDG) er udarbejdet på baggrund af interview med Anette Dybdal Fenger, chef for Itudvikling og -Modernisering i enheden Digitalisering og Support, i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), samt eksisterende dokumentation om DFDG.

Download hele beskrivelsen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Beskæftigelsesindsatsen i Danmark er baseret på inddragelse af en række forskellige offentlige og private aktører. For at sikre, at der på tværs af disse aktører er et fælles billede af indsatsen for hver enkelt arbejdssøger, driver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) en række systemer, der skaber sammenhæng i data om beskæftigelsesindsatsen, ved at samle og udveksle centrale data mellem aktørerne.

Systemerne inkluderer Jobnet, JobAG, VITAS, Det statistiske datavarehus og Jobindsats. Kernen i disse systemer er Det Fælles DataGrundlag (DFDG), som skal sikre en sammenhængende systemunderstøttelse ved at understøtte realtidskommunikation og dataudveksling på tværs af systemer for kommuner, jobcentre, a-kasser, Udbetaling Danmark, borgere, virksomheder, samt andre aktører på beskæftigelsesområdet.

DFDG er en videreudvikling af Arbejdsmarkedsportalen fra 2007 og er simpelt fortalt en stor database, som er indkapslet af forretningslogik og udstillet til omverdenen via en række SOAP- og REST services og udtræk fra databasen. DFDG har altså ikke brugergrænseflader men i stedet en række tekniske grænseflader.

OBS: DETTE ER KUN ET UDDRAG - DOWNLOAD RAPPORTEN NEDENFOR FOR AT FÅ ADGANG TIL HELE BESKRIVELSEN
 

Navn Det Fælles DataGrundlag (DFDG)
Myndighed Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
Typer af data Beskæftigelsesdata
Etablering 2007
Formålsbeskrivelse “... at understøtte administrationen af arbejdsmarkedslovgivningen, herunder på tværs af aktører, og at indsamle data til brug for kontrol og til statistisk opfølgning.”
Primære dataanvendere Kommuner, a-kasser, Udbetaling Danmark, borgere og virksomheder.
Adgangskrav Reguleret af hjemmel samt en tilslutningsaftale med STAR.
Finansiering og indtægtskilder Finanslovsbevillinger og puljefinansierede projekter.
Budget 11 mio. kr. (regnskab 2021)

Få adgang til hele rapportens indhold

Danmarks datadistributører er baseret på interview med en række datadistributører, samt en omfattende gennemgang af den eksisterende dokumentation for de respektive datahubs. Mange offentlige organisationer fungerer i dag allerede som datahubs og stiller data til rådighed for virksomheder, borgere eller andre offentlige organisationer og myndigheder. Datadistributørerne tilgår distributionsopgaven på meget forskellige måder og med forskellige forudsætninger, og opgaven stiller derfor forskellige krav til organisering, styring, samarbejde og anvendelse af teknologi.

Rapporten gør dig klogere på:

  • Hvordan de respektive datahubs løser distributionsopgaven
  • Hvilke roller de har i forhold til fx styring, udvikling, drift og vedligehold
  • Hvad man skal være opmærksom på, når man arbejder med offentlige data

Læs om udvalgte datahubs

Nedenfor kan du læse om de enkelte datadistributører. Nogle datahubs kan du læse hele beskrivelser af, andre kan du kun læse uddrag fra. Download rapporten for at få adgang til de fulde beskrivelser. Undersøgelsen vil blive udbygget løbende, så den fremadrettet vil belyse endnu flere af Danmarks datadistributører.

Distributør af natur- og miljødata.

Distributør af officielle statistiske data for det danske samfund.

Distributør af fællesoffentlige grunddata.

Distributør af data fra offentlige fag- og kildesystemer.

Distributør af energidata.

Distributør af data for beskæftigelse.

Distributør af meteorologiske data.

Distributør af skattedata.

Distributør af sundhedsdata.

< Back

< Back
[+] Read More

Kontakt os

Esben  Toft

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC