Danmarks Miljøportal

Samlet leverer Danmarks Miljøportal i dag data til over 100.000 direkte anvendere og til over 100 eksterne systemer med ca. 1 million brugere

Om Danmarks Miljøportal

Denne beskrivelse af Danmarks Miljøportal er udarbejdet på baggrund af interview med Nils Høgsted, sekretariatschef i Danmarks Miljøportal, dokumentation om Danmarks Miljøportal og en brugerundersøgelse lavet af PwC for Danmarks Miljøportal i 2019.

Download hele beskrivelsen

Danmarks Miljøportal blev etableret i forbindelse med strukturreformen og amternes nedlæggelse. Den er et fællesoffentligt partnerskab mellem staten, kommunerne og regionerne for at videreføre adgangen til natur- og miljødata fra amternes miljøportal for den offentlige sektor.

Siden etableringen har Miljøportalen etableret en velfungerende datainfrastruktur og governance til at understøtte myndighedernes indsamling og deling af natur- og miljødata. Data fra Danmarks Miljøportal er i dag fundamentet for alle typer forundersøgelser inden for byggeri, anlæg og planlægning, og den udgør derfor en central del af forvaltningsgrundlaget inden for natur, miljø, planlægning og byggeri. Data bliver anvendt dagligt af både offentlige og private organisationer, herunder kommuner, regioner, staten, NGO’er, forskningsinstitutioner, borgere, tekniske rådgivere, it-virksomheder, forsyningsselskaber, bygge- og anlægsindustrien, den finansielle sektor og landbruget.

OBS: DETTE ER KUN ET UDDRAG - DOWNLOAD RAPPORTEN NEDENFOR FOR AT FÅ ADGANG TIL HELE BESKRIVELSEN

Navn Danmarks Miljøportal
Myndighed Danmarks Miljøportal
Typer af data Natur- og miljødata
Etablering Januar 2007
Formåls-
beskrivelse
“...at understøtte den digitale miljøforvaltning i Danmark, ved at levere data om miljø, vand, natur, arealanvendelse og klimatilpasning til myndigheder, borgere og virksomheder.”
Primære dataanvendere Den offentlige sektor i form af kommuner, regionernes teknik- og miljøforvaltninger, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Den private sektor i form af rådgivere og it-leverandører.
Adgangskrav Åben data
Finansiering og indtægtskilder Årlig finansiering via driftsmidler fra: stat (45 %), kommuner (45 %) og regioner (10 %). Danmarks Miljøportal har hjemmel til at udføre indtægtsdækket virksomhed.
Budget 76,1 mio. kr (2021)

Få adgang til hele rapportens indhold

Danmarks datadistributører er baseret på interview med en række datadistributører, samt en omfattende gennemgang af den eksisterende dokumentation for de respektive datahubs. Mange offentlige organisationer fungerer i dag allerede som datahubs og stiller data til rådighed for virksomheder, borgere eller andre offentlige organisationer og myndigheder. Datadistributørerne tilgår distributionsopgaven på meget forskellige måder og med forskellige forudsætninger, og opgaven stiller derfor forskellige krav til organisering, styring, samarbejde og anvendelse af teknologi.

Rapporten gør dig klogere på:

  • Hvordan de respektive datahubs løser distributionsopgaven
  • Hvilke roller de har i forhold til fx styring, udvikling, drift og vedligehold
  • Hvad man skal være opmærksom på, når man arbejder med offentlige data

Læs om udvalgte datahubs

Nedenfor kan du læse om de enkelte datadistributører. Nogle datahubs kan du læse hele beskrivelser af, andre kan du kun læse uddrag fra. Download rapporten for at få adgang til de fulde beskrivelser. Undersøgelsen vil blive udbygget løbende, så den fremadrettet vil belyse endnu flere af Danmarks datadistributører.

Distributør af natur- og miljødata.

Distributør af officielle statistiske data for det danske samfund.

Distributør af fællesoffentlige grunddata.

Distributør af data fra offentlige fag- og kildesystemer.

Distributør af energidata.

Distributør af data for beskæftigelse.

Distributør af meteorologiske data.

Distributør af skattedata.

Distributør af sundhedsdata.

< Back

< Back
[+] Read More

Kontakt os

Esben  Toft

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC