DataHub

Distribution af måledata for landets 3,3 millioner elforbrugere og de professionelle aktører på elmarkedet

Om DataHub

Denne beskrivelse af Energinets DataHub er udarbejdet på baggrund af et interview med Martin Lervad Lundø, administrerende direktør for Energinet DataHub, og eksisterende dokumentation, som bl.a. er tilgået via Energinets hjemmeside.

Download hele beskrivelsen

Energinet logo

DataHub er et centralt og uafhængigt it-system, som ejes og drives af Energinet. I DataHub samles måledata og forretningsprocesser for danske elforbrugere. Derudover håndterer DataHub al datakommunikation mellem aktørerne på elmarkedet i Danmark.

I 2013 blev den første version af DataHub etableret med det formål at imødekomme nogle af de udfordringer, der var på det daværende elmarked. I 2016 videreudviklede Energinet DataHub ved at inkludere elpriserne for at kunne imødekomme en samlet afregningsmodel i engrosmodellen.

De primære anvendere af DataHubs services er aktørerne på energimarkedet, herunder netvirksomheder, elleverandører, kunder og tredjeparter. Forbruger som privatpersoner og virksomheder har også muligheden for at få adgang til DataHubs data gennem omkringliggende services.

OBS: DETTE ER KUN ET UDDRAG - DOWNLOAD RAPPORTEN NEDENFOR FOR AT FÅ ADGANG TIL HELE BESKRIVELSEN
 

Navn Datahub
Myndighed Energinet
Typer af data Måledata, kunder, priser og forretningsprocesser for det danske elmarked.
Etablering Marts 2013
Formålsbeskrivelse “... at sikre et velfungerende elmarked. Datahub skal sikre et korrekt afregningsgrundlag mellem aktørerne i elmarkedet og sikre balance mellem forbrug og produktion af el, som i sidste ende er nødvendig for at sikre forsyningssikkerheden.”
Primære dataanvendere De primære anvendere er aktørerne på energimarkedet: netvirksomheder, elleverandører (producenter), elforbrugere og tredjeparter.
Adgangskrav Godkendelse af aktør med tilhørende certifikat eller adgang som forbruger.
Finansiering og indtægtskilder Finansieres gennem systemtariffen på el.
Budget 145 mio. kr årligt (DataHub 3.0 har egen ramme)

Få adgang til hele rapportens indhold

Danmarks datadistributører er baseret på interview med en række datadistributører, samt en omfattende gennemgang af den eksisterende dokumentation for de respektive datahubs. Mange offentlige organisationer fungerer i dag allerede som datahubs og stiller data til rådighed for virksomheder, borgere eller andre offentlige organisationer og myndigheder. Datadistributørerne tilgår distributionsopgaven på meget forskellige måder og med forskellige forudsætninger, og opgaven stiller derfor forskellige krav til organisering, styring, samarbejde og anvendelse af teknologi.

Rapporten gør dig klogere på:

  • Hvordan de respektive datahubs løser distributionsopgaven
  • Hvilke roller de har i forhold til fx styring, udvikling, drift og vedligehold
  • Hvad man skal være opmærksom på, når man arbejder med offentlige data

Læs om udvalgte datahubs

Nedenfor kan du læse om de enkelte datadistributører. Nogle datahubs kan du læse hele beskrivelser af, andre kan du kun læse uddrag fra. Download rapporten for at få adgang til de fulde beskrivelser. Undersøgelsen vil blive udbygget løbende, så den fremadrettet vil belyse endnu flere af Danmarks datadistributører.

Distributør af natur- og miljødata.

Distributør af officielle statistiske data for det danske samfund.

Distributør af fællesoffentlige grunddata.

Distributør af data fra offentlige fag- og kildesystemer.

Distributør af energidata.

Distributør af data for beskæftigelse.

Distributør af meteorologiske data.

Distributør af skattedata.

Distributør af sundhedsdata.

< Back

< Back
[+] Read More

Kontakt os

Esben  Toft

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC