Den fælleskommunale infrastruktur

En fælles platform for alle kommuner og deres it-leverandører

Om Den fælleskommunale infrastruktur

Denne beskrivelse af den FællesKommunale Infrastruktur er udarbejdet på baggrund af et interview med Michael Werliin fra KOMBIT og eksisterende dokumentation, som bl.a. er tilgået via KOMBITs hjemmeside og Digitaliseringskataloget.

Download hele beskrivelsen

Den fælleskommunale infrastruktur blev etableret i 2014 til at understøtte de store fælleskommunale løsninger såsom Sags- og Partsoverblik (SAPA). Kommunernes Pernsionssystem, samt UDKs løsninger – fx Familieydelse, Boligstøtte mv. Ydelsesrefusion (YR), der var en del af kommunernes it-program Monopolbruddet. Den er indkøbt og forvaltes af KOMBIT på vegne af kommunerne. Den blev etableret dels for at sikre, at de store systemer kan interagere og kommunikere på tværs ud fra de logikker, som er defineret i den fælleskommunale rammearkitektur, og dels for at kunne udvikle centrale komponenter til at understøtte tværgående behov som fx fordeling af beskeder og adgangsstyring.

Den fælleskommunale infrastruktur stiller i dag funktionalitet og data til rådighed, så kommuner, UDK og deres it-leverandører kan anvende disse i deres it-løsninger. På den måde bidrager infrastrukturen med distribution af data og tværgående funktionalitet for at understøtte standardiserede integrationer og funktioner. I forbindelse med at kommunerne tilpasser eksisterende og indkøber nye it-systemer i eget regi, bør kommunerne være opmærksomme på at anvende infrastrukturen som fælles fundament.

OBS: DETTE ER KUN ET UDDRAG - DOWNLOAD RAPPORTEN NEDENFOR FOR AT FÅ ADGANG TIL HELE BESKRIVELSEN
 

Navn Den fælleskommunale infrastruktur
Myndighed KOMBIT
Typer af data Persondata, samt data fra fagsystemer og registre vedrørende bl.a. beskæftigelse, kontanthjælp, feriepenge, syge- og barselsdagpenge, personskat og sundhed. Dertil indekser med nøgler til ydelser, sager, dokumenter samt organisationsdata.
Etablering Gik i drift januar 2014.
Formålsbeskrivelse Der eksisterer ikke en særskilt formålsbeskrivelse for FKI. Løsningen skal understøtte kommunernes og UDK’s (Udbetaling Danmarks) it-løsninger. Infrastrukturen er et fundament for at skabe sammenhæng på tværs af de kommunale it-systemer og de store fælleskommunale løsninger.
Primære dataanvendere Kommuner, UDK (Udbetaling Danmark) og deres it-leverandører.
Adgangskrav Alle kommuner og UDK har adgang og kan give adgang til deres it-leverandører.
Finansiering og indtægtskilder Kommunerne betaler for den fælleskommunale infrastruktur gennem betaling for omkostningerne til etablering af infrastrukturen (infrastrukturprisen) og “buffetprisen”. UDK er medfinansierende af infrastrukturen. Andre myndigheder, såsom regioner og statslige styrelser, afregnes pr. datatræk, samt en fast årlig betaling.
Budget Ikke oplyst

Få adgang til hele rapportens indhold

Danmarks datadistributører er baseret på interview med en række datadistributører, samt en omfattende gennemgang af den eksisterende dokumentation for de respektive datahubs. Mange offentlige organisationer fungerer i dag allerede som datahubs og stiller data til rådighed for virksomheder, borgere eller andre offentlige organisationer og myndigheder. Datadistributørerne tilgår distributionsopgaven på meget forskellige måder og med forskellige forudsætninger, og opgaven stiller derfor forskellige krav til organisering, styring, samarbejde og anvendelse af teknologi.

Rapporten gør dig klogere på:

  • Hvordan de respektive datahubs løser distributionsopgaven
  • Hvilke roller de har i forhold til fx styring, udvikling, drift og vedligehold
  • Hvad man skal være opmærksom på, når man arbejder med offentlige data

Læs om udvalgte datahubs

Nedenfor kan du læse om de enkelte datadistributører. Nogle datahubs kan du læse hele beskrivelser af, andre kan du kun læse uddrag fra. Download rapporten for at få adgang til de fulde beskrivelser. Undersøgelsen vil blive udbygget løbende, så den fremadrettet vil belyse endnu flere af Danmarks datadistributører.

Distributør af natur- og miljødata.

Distributør af officielle statistiske data for det danske samfund.

Distributør af fællesoffentlige grunddata.

Distributør af data fra offentlige fag- og kildesystemer.

Distributør af energidata.

Distributør af data for beskæftigelse.

Distributør af meteorologiske data.

Distributør af skattedata.

Distributør af sundhedsdata.

< Back

< Back
[+] Read More

Kontakt os

Esben  Toft

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC