Branchens bedste medarbejdere

Vi har branchens dygtigste medarbejdere, der gør en stor forskel for vores kunder og for samfundet hver dag. De har i høj grad været med til at hjælpe vores kunder og erhvervslivet gennem en svær tid under COVID-19 krisen. Vores medarbejdere og vores kultur er hjertet i PwC’s succes og vores evne til at levere høj værdi til vores kunder. Den globale økonomiske krise har naturligvis også påvirket os i PwC - herunder med omkostningsreduktioner og reduktion af medarbejdere særligt i vores interne supportfunktioner. Det har samtidig været vores klare mål at bevare et så intakt PwC som muligt, og vi er i dag ca. 50 medarbejdere flere, end vi var sidste år og har dermed et stærkt fundament for at kunne servicere vores kunder, og dermed et godt udgangspunkt for fremtiden.

Fleksibilitet i hverdagen

Fleksibilitet er et væsentligt element i at udvikle og fastholde vores medarbejdere. COVID-19 har accelereret udviklingen i forhold til fleksibilitet og gjort det endnu tydeligere, hvordan fleksibilitet kan udmønte sig i hverdagen. I året byggede vi videre på vores eksisterende fokus på fleksibilitet. Vi tager afsæt i vores fælles fleksibilitetspolitik og guidelines for både medarbejdere og vores ledere. Vi arbejder målrettet med wellbeing, fordi vi ønsker at fastholde et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere og partnere trives og dermed kan yde deres bedste. Som led i dette arbejde vil vi i det kommende år lancere forskellige initiativer og moderne værktøjer, der understøtter wellbeing i en fleksibel arbejdsdag.

Feedback

10.000

Feedback er centralt for udviklingen af vores medarbejdere og ledere. Der blev givet næsten 10.000 feedback i løbet af året i vores people management system Workday, og vi opnåede dermed mere end vores målsætning på 8.400 feedback.

Attraktive rammer for karriere

Vores fokus på mennesket og talentet kommer bl.a. til udtryk gennem et stærkt engagement i medarbejdertrivsel og talentudvikling. Det er helt afgørende, at vi kan tilbyde en udviklende karriereplatform med forskellige karriereveje, hvor kompetenceudvikling og fleksibilitet er i fokus, ligesom nærværende ledelse er afgørende. Ambitionen om at bringe ledere og medarbejdere endnu tættere sammen om den enkelte medarbejders kompetence- og karriereudvikling via vores people management system, Workday, er fortsat gældende i 2019/20.

Kulturen er hjertet

Vi ved, at kulturen er hjertet i PwC’s succes og vores evne til at levere høj værdi til vores kunder, ligesom den sætter rammerne for den måde, vi er sammen på. Vi har derfor i året analyseret vores kultur for at blive klogere på den adfærd, der skal være med til at drive vores forretning og mennesker fremad.

Udvis
integritet
Gør en
forskel
Vær
nærværende
Arbejd
sammen
Tænk
innovativt

Vi investerer i vores medarbejdere og i fremtiden

Vi ønsker at skabe en ambitiøs og innovativ kultur med et stærkt fællesskab, samtidig med at vi bidrager til samfundet med en veluddannet arbejdsstyrke. Som en naturlig del af kompetenceudvikling af vores medarbejdere finder flere og flere træningsforløb sted på vores digitale læringsplatform “Vantage”.

200.000

Mere end 200.000 timer går til kompetenceudvikling. Den digitale kompetenceudvikling understøtter samtidig vores agenda med fleksibilitet i dagligdagen.