Sådan tager vi samfundsansvar

I PwC er vi bevidste om, at vi som virksomhed, arbejdsplads og samfundsaktør spiller en vigtig rolle. Ikke alene i forhold til vores formål om at styrke tilliden i samfundet og vores rolle som revisor og rådgiver for erhvervslivet, men også i forhold til vigtige, globale problemstillinger og udfordringer, som kun kan løses i fællesskab. PwC har globalt tilsluttet sig FN Global Compacts ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Vi ønsker at drive en ansvarlig forretning, tage ansvar for trivsel og udvikling af vores medarbejdere, sikre bæredygtige valg i driften af vores forretning og understøtte udvikling af relevante kompetencer i samfundet hos børn og unge.

Bedre rammer for børn og unge

I løbet af året har vi arbejdet videre med vores tiltag “Ung privatøkonomi”, der bidrager til, at flere børn og unge får en forståelse for økonomi og forebygger økonomiske vanskeligheder tidligt i livet.

Læs mere

Godt på vej fra skole til arbejde

PwC globalt har indgået et samarbejde med UNICEF, som gennem støtte til uddannelsesinitiativet Generation Unlimited bidrager til at hjælpe 1,8 milliarder unge mennesker over hele verden godt på vej fra skole til arbejde inden 2030. Samarbejdet med UNICEF er fint i tråd med vores fokus på at skabe de nødvendige rammer for børn og unge.

Læs mere

En investering i fremtiden

Vi engagerer os aktivt for at sikre en bedre fremtid for børn og unge bl.a. under overskriften ’New world, New skills’, hvor PwC globalt i løbet af de næste fire år investerer 3 mia. US-dollars i opkvalificering, herunder uddannelse og teknologier.

Læs mere

Fokus på verdensmål 4, 7 og 12

Vi har valgt at arbejde målrettet med flg. af FN’s 17 verdensmål:

En fælles vej mod diversitet

Diversitet i bred forstand er et helt centralt fokusområde for PwC. Det er afgørende for os at fremme diversitet på alle områder. Vi har både som virksomhed, men også i et samfundsmæssigt perspektiv, en opgave i at fremme diversitet i erhvervslivet. Det betyder, at vi skal sikre lige muligheder for alle og ikke mindst, at vi også kan fastholde og udvikle vores kvindelige talenter. Som led i at fremme diversiteten hos os og bredt i samfundet, har PwC sammen med 17 andre ledende virksomheder i Danmark tiltrådt The Diversity Council CEO Pledge.

Læs mere

Mål om reduktion af CO2

Vi arbejder bl.a. aktivt mod en samlet signifikant reduktion af CO2-udledning på vores større lokationer. Dette understøtter vores fokus på verdensmål 7 og 12. Vi har bl.a. fokus på følgende områder, som vi fortsat vil arbejde videre med:

  • Grøn strøm/ren energi
  • Bæredygtigt indkøb
  • Reduktion af papir/pap/plastik
  • Reduktion af madspild/bioopsamling
  • Fremme digitale møder - som led i at reducere omfang af transport