Et stærkt formål
Årssite 2020

I årets første otte måneder, inden COVID-19 ramte verden, realiserede PwC det flotteste resultat i vores historie. Den stærke start på året betyder, at vi samlet set realiserer en vækst på 8,2 %, og nettoomsætningen er vokset til DKK 3,1 mia. mod DKK 2,9 mia. sidste år. Alle vores tre kerneydelser: revision, skat og rådgivning har bidraget til væksten, ligesom alle fire markedssegmenter: Top Tier, Middle Market, SME og Public bidrager til den øgede omsætning inden for disse områder.

Læs pressemeddelelse
Omsætning i mia. DKK
3,1
Vækst
8 %
Antal PwC'ere i Danmark
2468
Branchens bedste image
#1

Vækst på tværs af forretningen

Vores overordnede formål om at bidrage til at styrke tilliden i samfundet og løse væsentlige problemstillinger blev i høj grad aktualiseret, da Danmark og resten af verden helt uventet blev hårdt ramt af COVID-19. Den økonomiske krise, der fulgte i kølvandet, stillede både det private erhvervsliv og det offentlige over for store forretningsmæssige udfordringer, som vi i PwC ønskede at spille en aktiv rolle for at bidrage til løsning af. Vi har oplevet god efterspørgsel efter vores kerneydelser: revision, skat, rådgivning, og vi har hjulpet vores kunder med at navigere i forhold til de mange hjælpepakker fra regeringen. De temaer, som i særlig grad har præget kundernes behov i en COVID-19 kontekst er likviditetsstyring, omkostningsreduktion, supply chain management, risikostyring, cyber security og organisationsudvikling.

30.000 Mere end 30.000 virksomheder i Danmark har valgt at samarbejde med PwC.
Læs mere

Branchens bedste medarbejdere

Den globale økonomiske krise som følge af COVID-19 har selvfølgelig også påvirket PwC. Udover at gøre en forskel for vores kunder i en svær tid har vi haft fuldt fokus på at passe på vores medarbejdere og sikre vores lokationer. Selvom vi som mange andre virksomheder har måttet tilpasse PwC til en ny virkelighed, herunder med omkostningsreduktioner samt reduktion af medarbejdere i særligt vores interne stabsfunktioner, er vi glade for, at vi er lykkedes med vores mål om at bevare et så intakt PwC som muligt, men krisen er desværre ikke ovre. Krisen har også accelereret vores rejse mod en endnu mere digital måde at arbejde på, ligesom fleksibilitetsagendaen for alvor har taget fart. Vi mener således, at PwC fortsat har et stærkt udgangspunkt for fremtiden. I 2019/20 har vi øget antallet af medarbejdere med 54 og er ved regnskabsårets udgang mere end 2.468 ansatte.

2.468 PwC’ere i Danmark
54 flere PwC’ere i år
Læs mere

Værdiskabelse gennem digitale løsninger

Vi har i 2019/20 lanceret flere digitale produkter og ydelser, herunder PwC One View, der understøtter ejerlederne i at drive deres forretning. One View samler al administration ét sted og giver vores kunder i særligt SME-segmentet en række digitale værktøjer til at klare det daglige arbejde samt et økonomisk overblik med al kommunikation samlet ét sted. PwC’s Data Factory er et andet eksempel på en digital platform, der hjælper vores kunder med at omdanne komplekse data til løsninger, der giver indsigt. Data Factory gør det muligt at arbejde målrettet med at omdanne virksomhedens komplekse data til digitale data-løsninger. Det gælder alt fra øget effektivitet og automatisering til bedre kundeindsigter, hurtigere produktudvikling og styrket compliance.

Læs mere

Sådan tager vi samfundsansvar

I PwC er vi bevidste om, at vi som virksomhed, arbejdsplads og samfundsaktør spiller en vigtig rolle. Ikke alene i forhold til vores formål om at styrke tilliden i samfundet og vores rolle som revisor og rådgiver for erhvervslivet, men også i forhold til vigtige, globale problemstillinger og udfordringer, som kun kan løses i fællesskab. PwC har globalt tilsluttet sig FN Global Compacts ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Vores vision er derfor som den førende revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomhed i Danmark at drive en ansvarlig forretning, tage ansvar for trivsel og udvikling af vores medarbejdere, sikre bæredygtige valg i driften af vores forretning og understøtte udvikling af relevante kompetencer i samfundet hos børn og unge.

Læs mere