PwC i tal

Omsætning i mia. DKK

3,1

PwC har Branchens bedste image*

#1

Vi har branchens dygtigste medarbejdere, der hver dag gør en forskel for vores kunder, skaber tillid og løser væsentlige problemstillinger.

* Imageanalyse fra Institut for Opinionsanalyse

30.000

Mere end 30.000 virksomheder i Danmark har valgt at samarbejde med PwC.

Vækst

8 %

Alle vores tre kerneydelser: revision, skat og rådgivning har bidraget til væksten, ligesom alle fire markedssegmenter: Top Tier, Middle Market, SME og Public bidrager til den øgede omsætning inden for disse områder.

Antal PwC'ere i Danmark og globalt

2.468

PwC’ere i Danmark

54

flere PwC’ere i år

Vi er glade for, at det er lykkedes at holde PwC så intakt som muligt. Vi er nu 2468 medarbejdere i Danmark og næsten 280.000 medarbejdere globalt.

Kundetilfredshed

9

Vi er er glade for, at vores kunder føler, vi skaber værdi og vurderer os i top på en skala fra 1-10.

Vi samarbejder med alle dele af dansk erhvervsliv og det offentlige og har en markedsledende position

Kundeandele

Top Tier*

91 %

Kundeandele

Middle Market*

24,4 %

Kundeandele

SME*

6,2 %

Omsætningsvækst

Public

15,3 %

*) TT - De 200 største virksomheder i Danmark. MM - De store og mellemstore virksomheder. SME - De mindre virksomheder.

Medlemmer af erhvervspanelet Puls

11.293

Over 11.000 erhvervsledere bidrager med fælles indsigt og viden er med i vores Erhvervspanel Puls - en tilgang på hel 3000 medlemmer i året.

Blev medlem af Puls

Feedback

10.000

Feedback er centralt for udviklingen af vores medarbejdere og ledere. Der blev givet næsten 10.000 feedback i løbet af året i vores people management system Workday, og vi opnåede dermed mere end vores målsætning på 8.400 feedback.

PwC’s samlede bidrag til samfundet i form af skattebetalinger udgjorde i 2018/2019

mere end DKK

1,1. mia.

Samtidig ligger det i naturlig forlængelse af vores position som videnvirksomhed at stille viden til rådighed gennem konferencer, kursusaktiviteter, videnpublikationer og rapporter. Derudover bidrager vi i samfundet med en veluddannet arbejdsstyrke.

Andel af C25 index

100%

Vi er stolte af, at alle C25-virksomheder i Danmark har valgt at samarbejde med os.

Gennemsnitlig evaluering af vores agendasættende events

4,4

Deltagere på kurser og arrangementer

12.200

I PwC stiller vi vores viden til rådighed for samfundet. Det har vi også i år gjort gennem en lang række konferencer, kursusaktiviteter, publikationer samt digitale tilbud som web- og podcast, der ikke mindst har haft fokus på at hjælpe erhvervslivet gennem den økonomiske krise, der fulgte i kølvandet på COVID-19.

Tilmeld dig vores konferencer

I PwC arbejder vi målrettet med tre af FN’s 17 verdensmål

200.000

Mere end 200.000 timer går til kompetenceudvikling. Den digitale kompetenceudvikling understøtter samtidig vores agenda med fleksibilitet i dagligdagen.

Antal digitale møder i Google Meet

83.676

Vi har accelereret antallet af digitale møder.