Salg af en del af en virksomhed - carve out revision

At sælge en hel virksomhed kan fremstå som en ukompliceret transaktion i sammenligning med de problemer, der kan være ved et salg af en division eller en del af en større organisation. I fagsproget kaldet en carve out.

Erfaringerne viser, at et komplekst salg kræver en styret proces - ellers kan væsentlige værdier gå tabt. PricewaterhouseCoopers’ carve out revision og salgsassistance er udviklet med henblik på at reducere risikoen ved transaktionen og mindske værditab.

Formålet med en carve out revision

I situationer, hvor en del af en virksomhed sælges, vil det ofte være væsentligt at etablere troværdige informationer om den del af virksomheden, der sælges. Ved gennemførelsen af en carve out revision vil vi kunne bidrage til, at der etableres en høj grad af troværdighed vedrørende de data, der fremlægges for de potentielle købere.

I den proces vil det være vigtigt at fokusere på, hvilke funktioner der i væsentlig grad påvirkes af en adskillelse.

Gennemførelsen af en carve out revision vil ofte kræve en betydelig planlægning, således at det konkrete arbejde kan tilpasses den aktuelle transaktion.

Vi har en betydelig erfaring med at dokumentere den foretagne udskillelse, hvilket ofte vil have en væsentlig betydning for en potentiel køber.

Vores ydelser:

Som en del af vores assistance sætter vi fokus på:

  • Tidlig identifikation af salgs issues før igangsætning af due diligence processen
  • Udvikling af detaljerede handlingsplaner til bearbejdning af identificerede issues og en prioriteret løsning af identificerede issues med fokus på den økonomiske effekt
  • Implementering af handlingsplanen
  • Gennemførelse af en styret salgsproces ofte kombineret med en sælger due diligence.
  • Gennemførelse af en revision af den påtænkte solgte aktivitet.

Hvad kan du forvente med PwC som rådgiver?

Vi gennemfører i tæt samarbejde med dig en kortlægning af alle væsentlige forhold vedrørende den virksomhed eller enhed, der skal sælges fra, med henblik på at vurdere, hvilke væsentlige adskillelsesforhold der eksisterer.

Vi vurderer muligheden for at etablere et troværdigt talmateriale vedrørende virksomheden, herunder muligheden for at gennemføre en revision af talmaterialet.

Kontakt os

Allan Solok

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 3945 9229

Ragna Ceder

Partner, Advisory

Tlf: 3945 9280

Følg PwC