Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Hjælp til told

Told er en afgift, som skal betales for varer når de transporteres over et lands grænse fra et ikke EU-land. Er du I tvivl om I anvender de rigtige toldkoder, opfylder betingelserne i jeres toldbevillinger mm. 

Told

For dig som importerer varer fra ikke-EU-lande

Importerer I varer til Danmark fra ikke-EU-lande, så kræver det at din virksomhed er registreret som importør. Hvis din virksomhed ikke er en EU-virksomhed, skal den i udgangspunktet registreres gennem en herboende repræsentant i det første land. Der kan dog være særlige samarbejdsaftaler.

Ved registrering får I automatisk tildelt et EORI nummer, medmindre I er etableret i et andet EU-land. Registrering er nødvendig for, at I kan lave eller få lavet importangivelser.

View more

For dig som eksporterer varer til ikke-EU-lande

Hvis din virksomhed eksporterer varer fra Danmark til ikke-EU-lande, kræver det at din virksomhed er registreret som eksportør. Hvis I ikke er en EU-virksomhed, skal I som udgangspunkt registreres gennem en herboende repræsentant, i det første land, hvor I har toldaktiviteter. Der kan dog være særlige samarbejdsaftaler.

I får automatisk tildelt et EORI nummer når I registrerer jer som eksportør, medmindre I er etableret i et andet EU-land. Registrering er nødvendig for, at I kan lave eller få lavet eksportangivelser.

View more

Anvender I de korrekte toldkoder?

Hos PwC oplever vi ofte, at virksomheder ikke anvender de korrekte toldkoder. Tidligere undersøgelser ved SKAT viser, at der er fejl i ca. hver anden indfortoldning. De fleste af disse fejl vedrører ukorrekte eller mangelfulde varebeskrivelser. Hvis din virksomhed importerer varer fra lande uden for EU, skal I angive en toldkode ved indfortoldning. Toldkoden bestemmes ud fra varens art, samt hvilke land den importeres fra.

Det er vigtigt at finde den korrekte toldkode, da det er ud fra den, man finder toldsatsen. Fejl i fortoldningerne kan have økonomiske konsekvenser. Det er derfor vigtigt, at man angiver de korrekte toldkoder, og i nogle tilfælde, kan der være økonomiske besparelser ved at anvende de korrekte toldkoder.

Man kan anmode Toldstyrelsen om bindende toldoplysning (BTO) om en toldkode, for at sikre sig den korrekte anvendelse af toldkode og toldsats. PwC kan hjælpe din virksomhed med en gennemgang af jeres varekoder eller ansøge om BTO’er.

View more

Hvis din virksomhed midlertidigt importerer varer

Hvis din virksomhed midlertidigt importerer varer fra lande uden for EU, til enten forarbejdning eller videresalg, med henblik på at fører varen ud af EU igen, kan I opnå en særlig toldprocedure, der medfører at varerne behandles toldfrit.

Der er flere forskellige toldprocedurer, herunder blandt andet aktiv og passiv forædling, toldoplag, midlertidig import(MIO). Anvendelse af særlige toldprocedurer kan medfører økonomiske besparelser.

Toldmyndigheden skal udstede bevilling, for at din virksomhed kan opnå en særlig toldprocedure. Vær opmærksom på, at man skal stille sikkerhed ved de fleste toldbevillinger i dag. Det er derfor vigtigt, at vurdere hvilket behov I har, så I får den bevilling, der er mest fordelagtig for jer.

View more

Hvordan skal I stille sikkerhed for jeres toldbetaling?

Hvis din virksomhed skal stille sikkerhed for told, kan dette gøres på flere forskellige måder.
Sikkerheden skal dække det import- eller eksportafgiftsbeløb der svarer til toldskylden.
Sikkerhedsstillelsen kan stilles ved en kontant betaling, ved kaution, ved fx pant i fast ejendom, pantsætning, værdipapirer, mm. (ikke alle varer er omfattet), samt ved at benytte Toldstyrelsen sikkerhedsordning.

Det er vores erfaring, at det for mange virksomheder kan det betale sig, at anvende Toldstyrelsens sikkerhedsordning. Efter denne ordning stiller Toldstyrelsen sikkerhed over for EU, med en forsikring for at tolden bliver betalt. Det koster et gebyr af toldbeløbet eller DKK 10 pr. angivelse. Sikkerheden afregnes den 16. i måneden efter varerne er fortoldede, og det skyldige beløb vil fremgå af den månedlige importspecifikationen som fremgår på TastSelv Erhverv på SKAT.dk.

View more

Har I ret til toldgodtgørelse?

Har I styr på, hvornår I må få toldgodtgørelse, ellers læs med her. Din virksomhed kan kræve godtgørelse af told i følgende situationer:

  • Når der er opkrævet for meget i import- eller eksportafgiftsbeløb
  • Når der er tale om defekte eller ikke-bestillingssvarende varer
  • Når toldmyndighederne har begået fejl
  • Ved rimelighed
  • Når toldangivelsen er ugyldig

I skal ansøge ved Toldstyrelsen for at opnå godtgørelse af told.

View more

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told

Tlf: 5135 7562

Simone Jull Jørgensen

Senior Associate, indirekte skatter

Tlf: 3945 3374

Dorthe Higham

Senior Manager, indirekte skatter

Tlf: 3945 3042

Følg PwC