Køb og salg af ydelser fra/til udlandet

Hvad er reglerne for moms?

Momsvejledningen 2024

Køb af ydelser fra udlandet

Leveringsstedet er som hovedregel det land, hvor køber er etableret. Derfor vil danske virksomheder, der køber ydelser i udlandet, som udgangspunkt skulle beregne dansk moms af deres køb (omvendt betalingspligt). Den omvendte betalingspligt medfører, at sælger ikke skal afregne momsen. Derfor kan den udenlandske sælger som udgangspunkt udstede en faktura uden lokal moms. For visse specifikke ydelser vil leveringsstedet dog stadig være i sælgers land, og fakturaen vil være inklusiv udenlandsk moms, fx ydelser vedrørende fast ejendom.

Sker salget til en privat eller en ikke-afgiftspligtig virksomhed (fx et rent holdingselskab), skal sælger afregne momsen i sælgers eget land.

En i øvrigt momsfritaget virksomhed skal også anvende reglerne om omvendt betalingspligt. Det betyder, at fx en dansk bank eller forsikringsvirksomhed, der køber ydelser fra fx Tyskland, skal lade sig momsregistrere for indkøbet af ydelser fra andre lande og betale moms af købet efter reglerne om omvendt betalingspligt.

Nedenstående ydelser er omfattet af et udnyttelseskriterium, således at der alligevel ikke skal beregnes dansk moms, hvis den danske køber faktisk udnytter ydelsen uden for EU:

 1. Overdragelse af rettigheder, varemærker, fællesmærker og mønstre samt andre lignende rettigheder
 2. Reklameydelser
 3. Ydelser fra rådgivningsvirksomheder, ingeniører, projekteringsvirksomheder, advokater og revisorer samt andre lignende ydelser, databehandling og meddelelse af oplysninger
 4. Påtagelse af forpligtelse til helt eller delvist at undlade udøvelse af en erhvervsmæssig virksomhed eller brug af én af de rettigheder, der er nævnt i dette afsnit
 5. Bank-, finansierings- og forsikringsvirksomhed bortset fra udlejning af bankbokse
 6. Levering af arbejdskraft
 7. Udlejning af løsøregenstande bortset fra transportmidler
 8. Adgang til naturgas- og elektricitetsdistributionssystemer samt transport eller transmission gennem sådanne systemer og andre direkte forbundne tjenester.
 9. Teleydelser
 10. Radio- og tv-spredningstjenester.

Indberetning på momsangivelsen:

 1. Den selvberegnede moms (efter reglerne om omvendt betalingspligt) angives i feltet ”Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt”
 2. Værdien uden moms af ydelserne indberettes i rubrik A ”Værdien uden moms af ydelseskøb i andre EU-lande”
 3. Eventuelt angiv købsmoms, se nærmere nedenfor.

Hvis virksomheden anvender ydelsen i forbindelse med momspligtige aktiviteter, vil virksomheden have fuldt fradrag for momsen. Ved fuldt momsfradrag vil virkningen altså blive neutral, hvis momsen medregnes til købsmomsen i samme momsperiode, hvor momsen angives som salgsmoms.

Salg af ydelser til udlandet 

Når danske virksomheder sælger ydelser til købere i andre lande, skal der som udgangspunkt ikke opkræves dansk moms af salget. Leveringsstedet er i det land, hvor køber er etableret.

Hovedreglen er, at der er omvendt betalingspligt (reverse charge) ved levering af ydelser til erhvervsdrivende købere i udlandet. Køber skal hermed selv afregne og betale momsen i købers land. Se afsnit om "Den nye One-Stop-Shop ordning” vedrørende særlige regler for salg af visse elektroniske ydelser til ikke-afgiftspligtige (private) personer i andre EU-lande.

 • Nedenstående ydelser er dog omfattet af en særordning, der gør, at leveringsstedet altid anses for at være i Danmark og ikke er omfattet af den omvendte betalingspligt. Her skal den danske sælger lægge dansk moms på fakturaen samt angive og afregne salgsmoms:
 • Ydelser vedrørende fast ejendom beliggende i Danmark, herunder ydelser fra sagkyndige, ejendomsmæglere, indkvartering i hotelsektoren eller sektorer med tilsvarende funktion, såsom ferielejre eller campingpladser, overdragelse af brugsrettigheder til fast ejendom samt ydelser i forbindelse med forberedelse eller koordinering af byggearbejder som fx, ydelser fra arkitekter og tilsynsførende
 • Arrangementer inden for kultur, kunst, sport og videnskab, undervisning, underholdning og lignende som fx messer, udstillinger og ydelser i tilknytning dertil, når arrangementet rent faktisk finder sted i Danmark
 • Restaurant- og cateringydelser, der rent faktisk udføres i Danmark
 • Korttidsudlejning af transportmidler, når transportmidlet stilles til rådighed i Danmark (med korttidsudlejning menes maks. 30 sammenhængende dage for transportmidler og maks. 90 sammenhængende dage for fartøjer). 

En anden undtagelse til hovedreglen er nedenstående ydelser, der er omfattet af et udnyttelseskriterium. Det indebærer, at der alligevel skal beregnes dansk moms, hvis den udenlandske køber (uden for EU) faktisk udnytter ydelsen i Danmark. Det drejer sig om følgende ydelser:

 1. Overdragelse af rettigheder, varemærker, fællesmærker og mønstre samt andre lignende rettigheder
 2. Reklameydelser
 3. Ydelser fra rådgivningsvirksomheder, ingeniører, projekteringsvirksomheder, advokater og revisorer samt andre lignende ydelser, databehandling og meddelelse af oplysninger
 4. Påtagelse af forpligtelse til helt eller delvist at undlade udøvelse af en erhvervsmæssig virksomhed eller brug af én af de rettigheder, der er nævnt i dette afsnit
 5. Bank-, finansierings- og forsikringsvirksomhed bortset fra udlejning af bankbokse
 6. Levering af arbejdskraft
 7. Udlejning af løsøregenstande bortset fra transportmidler
 8. Adgang til naturgas- og elektricitetsdistributionssystemer samt transport eller transmission gennem sådanne systemer og andre direkte forbundne tjenester
 9. Teleydelser
 10. Radio- og tv-spredningstjenester.

Indberetning på momsangivelsen, enten som:

 1. (Salg til EU-kunde) Værdien uden moms indberettes i rubrik B ”Værdien af visse ydelsessalg uden moms til andre EU-lande) 
 2. (Salg til kunde i 3. land) Værdien uden moms indberettes i rubrik C ”Værdien af andre varer og ydelser, der leveres uden afgift her i landet, i andre EU-lande og i lande uden for EU”
 3. (Salg der omfattes af udnyttelseskriteriet) Dansk salgsmoms indberettes på momsangivelsen.

Salget af ydelser til andre EU-lande med omvendt betalingspligt skal angives til EU-salg uden moms (Listesystemet), jf. nedenfor vedrørende EU-salg uden moms (Listesystemet).

Det er et krav, at ydelser, der sælges uden moms til udlandet, faktureres med angivelse af omvendt betalingspligt fx med teksten ”omvendt betalings – reverse charge”.

Opdateret december 2023

Få overblik over gældende momsregler

Hent hele Momsvejledningen 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Mathias Weje Knappmann

Mathias Weje Knappmann

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5540

Henrik Mørk Pedersen

Henrik Mørk Pedersen

Partner, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 4726

Anders Strandet Jepsen

Anders Strandet Jepsen

Partner, PhD, leder af indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3381

Følg PwC