Salg af varer og ydelser til private i andre EU-lande

Hvad er reglerne for moms?

Momsvejledningen 2024

Visse salg til privatpersoner i andre EU-lande omfattes af de særlige regler om One Stop Shop også kaldet OSS-regler. Regelsættet er ikke obligatorisk at bruge, men der er tale om en forenklet ordning, som gør det nemmere for virksomheder at håndtere salg til forbrugere i andre EU-lande.

Regelsættet omfatter kun nye varer.

Reglerne betyder:

  • at der gælder en fælles EU-fjernsalgsgrænse,
  • at den hidtidige Mini One Stop Shop-ordning (MOSS) er blevet udvidet til One Stop Shop-ordning (OSS), og
  • at elektroniske grænseflader er pålagt et større ansvar for momsbehandlingen af varer, der importeres fra et tredjeland.

Fælles EU-fjernsalgsgrænse

Den fælles fjernsalgsgrænse i EU er på EUR 10.000 ex. moms. Det betyder, at hvis en virksomheds samlede fjernsalg til andre EU-lande overstiger EUR 10.000 ex. moms, skal virksomheden pålægge moms i det land, hvor forbrugeren er bosat og dermed også som udgangspunkt momsregistreres i det pågældende land. Dog kan man ved hjælp af OSS-ordningen lette den administrative byrde.

One Stop Shop-ordning

Den tidligere Mini One Stop Shop-ordning (MOSS), som omfattede elektroniske leverede ydelser, er blevet udvidet til One Stop Shop-ordning (OSS), som nu omfatter al fjernsalg af varer og visse ydelser til private.

One Stop Shop-ordningen indebærer, at virksomhederne undgår at skulle momsregistreres i alle de EU-lande, hvor de sælger til lokale forbrugere. De kan således nøjes med en OSS-registrering, som et vedhæng til deres ordinære momsregistrering i det land, hvori de er hjemmehørende.

Der er også mulighed for frivilligt at registrere sig under ordningen, selv om man endnu ikke har oversteget fjernsalgsgrænsen. På den måde undgår man at skulle holde øje med, om man overskrider fjernsalgsgrænsen.

Når der sælges varer og ydelser til forbrugere i andre EU-lande, opkræves køberlandets momssats. Denne moms afregnes via OSS-ordningen til Skattestyrelsen for danske virksomheder. Herefter bliver momsen fordelt til de lande, som har endeligt ret til momsen.

Særligt om platforme

Handelsplatforme kan optræde på flere måder.

Hvis varen kommer fra et ikke-EU-land, skal platformen agere som køber og sælger i forhold til forbrugeren, forudsat værdien ikke overstiger EUR 150.

Overstiger værdien EUR 150, skal forbrugeren selv stå for importen (importmoms og gebyr til PostNord).

Hvis varen befinder sig i EU, kan platformen optræde både som køber/sælger og som formidler. Det er således vigtigt at have overblik over, hvilken aftale der er indgået med platformen.

Særligt om ydelser

One Stop Shop-ordningen er allerede kendt ved salg af elektroniske ydelser, hvor ordningen har været kendt siden 2015. Disse ydelser skal fremover sælges under OSS-ordningen, men principperne er de samme som hidtil.

OSS-ordningen giver også mulighed for at sælge en række andre ydelser, så som ydelser vedrørende fast ejendom, ydelser inden for kultur, kunst osv., vurdering af og arbejde på løsøre, transport samt udlejning af transportmidler.

Registrering i OSS-ordningen

Virksomheder i EU, der har fjernsalg til private, kan lade sig registrere under OSS-ordningen. Der findes tre registreringsformer under OSS-systemet.

EU-ordningen 

Denne ordning gælder for EU-baserede virksomheder, der skal registreres i hjemlandet.

Derudover kan ikke-EU-virksomheder bruge ordningen, hvis de har et varelager eller lign. i et EU-land.

Importordningen (Import-One-Stop-Shop)

Denne ordning bruges, når varen indføres fra lande uden for EU og vareværdien ikke overstiger EUR 150. Det betyder, at virksomheder hjemmehørende uden for EU kan blive registreret via importordningen.

IOSS-ordningen gælder også for EU-virksomheder, der importerer varer fra lande uden for EU, hvor varen sendes direkte til kunden.

Ikke-EU ordningen

Denne ordning kan bruges af virksomheder uden for EU og gælder kun salg af ydelser til forbrugere i EU.

Fakturering og indberetning 

Ved registrering i en OSS-ordning er man ikke forpligtet til at udstede en faktura. Der er derfor ingen formkrav til det dokument, der følger leveringen. Udstedes der alligevel en faktura, er det reglerne for registreringslandet, som skal opfyldes.

Danske virksomheder skal følge de danske fakturaregler, når de bruger ordningen. Momssatsen følger dog af køberlandets regler. Det betyder, at man som sælger skal have styr på momssatser i de lande, man sælger til, ligesom man skal sikre, at man bruger den korrekte sats i de lande, der opererer med differentieret moms.

Virksomheden skal indberette momsen gennem TastSelv Erhverv.

For EU-ordningen og ikke-EU-ordningen sker indberetningen kvartalsvis, mens der er krav om månedlig indberetning for IOSS-ordningen.

Virksomheder kan indberette fra den første dag efter periodens udløb og senest den sidste dag i måneden efter periodens udløb. Salg via EU-ordningen og Ikke-EU-ordningen skal indberettes og betales kvartalsvis, mens salg via Importordningen skal indberettes og betales månedsvis.  

Rubrikindberetninger på momsangivelsen

Salg via OSS-ordningen skal tillige indberettes i rubrikkerne på momsangivelsen.

Rubrikker til varer

Varen er afsendt fra

Varen bliver leveret til en forbruger i

Ordning, leverandøren er tilknyttet


Rubrik


Danmark


Et andet EU-land


EU-ordningen i Danmark

Rubrik B – varer

(skal ikke indberettes til EU-salg uden moms)


Et andet EU-land


Et andet EU-land

EU-ordningen i Danmark


Rubrik C


Et land uden for EU


Danmark


Importordningen i Danmark

Skal ikke indberettes i almindelig momsindberetning


Et land uden for EU


Et andet EU-land

Importordningen i Danmark


Rubrik C


Et andet EU-land


Danmark

EU-ordningen i Danmark


Rubrik A

Rubrikker til ydelser:

Leverandøren har hjemsted i

Ydelsen har leveringssted i

Ordning, leverandøren er tilknyttet


Rubrik


Danmark


Et andet EU-land

 

EU-ordningen i Danmark


Rubrik C

Læs mere i vores flyer om One Stop Shop her.

Opdateret december 2023

Få overblik over gældende momsregler

Hent hele Momsvejledningen 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Mathias Weje Knappmann

Mathias Weje Knappmann

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5540

Henrik Mørk Pedersen

Henrik Mørk Pedersen

Partner, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 4726

Anders Strandet  Jepsen

Anders Strandet Jepsen

Partner, PhD, leder af indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3381

Følg PwC