Momsfritagelse af transportydelser

Hvad er reglerne for moms?

Momsvejledningen 2024

Skattestyrelsen udgav i juni måned 2021 et styresignal vedrørende en praksisændring for transportydelser på baggrund af en EU-dom. Praksisændringen betyder, at det fremover vil være en betingelse for momsfritagelse af transportydelser leveret i tilknytning til import eller eksport af varer, at ydelserne er direkte knyttet til indførsel eller udførsel af varerne.

Skærpede krav om direkte tilknytning

Praksisændringen medfører et skærpet krav om direkte tilknytning, som kan opdeles i:

  1. et krav om, at transportydelserne bidrager til den faktiske gennemførelse af en transport af varer ud af EU, og
  2. et krav om, at transportydelserne leveres direkte til afsenderen eller modtageren af varerne.

Det betyder, at det kun er ydelser leveret direkte til afsenderen eller modtageren af varen, som kan fritages for moms. Alle andre leverancer vedrørende transporten, herunder leverancer mellem transportører, vil være momspligtige.

Nedenstående illustration er en simpel visualisering af ændringerne:

Læs mere om den nye praksis for transportydelser til uden for EU her.

Opdateret december 2023

Få overblik over gældende momsregler

Hent hele Momsvejledningen 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Mathias Weje Knappmann

Mathias Weje Knappmann

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5540

Henrik Mørk Pedersen

Henrik Mørk Pedersen

Partner, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 4726

Anders Strandet  Jepsen

Anders Strandet Jepsen

Partner, PhD, leder af indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3381

Følg PwC