Varehandel uden for EU

Hvad er reglerne for moms?

Momsvejledningen 2024

Køb af varer uden for EU

Når virksomheder køber varer i lande uden for EU, skal de afregne importmoms.

Importmomsen kan afregnes over virksomhedens momsangivelse. Dette kræver, at der ved indførelsen angives det momsregistreringsnummer, hvorunder indførelsen sker.

Importmomsen, der fremgår af tolddokumenterne, skal i virksomhedens bogholderi bogføres som skyldig moms på en særskilt konto fx kaldet ”Moms af varer og ydelser fra udlandet”.

Indberetning på momsangivelsen:

  1. Importmomsen skal angives i feltet ”Moms af varer fra udlandet” under udgående  moms
  2. Eventuelt angiv købsmoms, se nærmere nedenfor

Hvis virksomheden alene anvender varen til momspligtige aktiviteter, er der fuldt fradrag for importmomsen. Ved fuldt momsfradrag vil virkningen således blive neutral, når importmomsen medregnes til købsmomsen i samme momsperiode, som importmomsen angives under salgsmoms.

Virksomheder kan i modsætning til importmomsen ikke få fradrag for tolden. Tolden udgør derfor en reel omkostning for den danske importør.

Salg af varer uden for EU 

Danske virksomheder kan momsfrit sælge varer til kunder uden for EU, hvis varerne fysisk transporteres ud af EU.

I forbindelse med transporten ud af EU skal varen angives til udførsel over for de danske myndigheder. Dette sker ved at fremlægge en særlig blanket kaldet enhedsdokumentet, som skal indeholde en række oplysninger om den pågældende vare. Hvis myndighederne godkender angivelsen, forsynes den med et stempel og skal nu følge varen til det sted, hvor varen fysisk passerer ud af EU.

Den stemplede angivelse er bevis for, at det underliggende varesalg kunne ske uden dansk moms. Angivelsen skal opbevares af sælgeren.

Leverancerne skal føres på ”konto for eksport”.

Indberetning på momsangivelsen:

  1. Værdien af varer og ydelser, der sælges uden moms til kunder uden for EU angives i rubrik C ”Værdien af varer og ydelser, der leveres uden afgift her i landet, i andre EU-lande og i lande uden for EU”

Opdateret december 2023

Få overblik over gældende momsregler

Hent hele Momsvejledningen 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Mathias Weje Knappmann

Mathias Weje Knappmann

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5540

Henrik Mørk Pedersen

Henrik Mørk Pedersen

Partner, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 4726

Anders Strandet  Jepsen

Anders Strandet Jepsen

Partner, PhD, leder af indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3381

Følg PwC