Trekantshandel

Et varesalg foregår ikke altid direkte mellem en køber og en sælger, ofte er der også en tredjepart – en såkaldt mellemhandler – involveret. Det betyder, at der kun er én varetransaktion men to fakturatransaktioner.

I de tilfælde hvor varerne bliver sendt fra et EU-land til et andet EU-land på foranledning af en mellemhandler i et tredje EU-land, opstår der en trekantshandel. Fra EU’s side har man valgt at lave nogle simplificerede regler for virksomheder i EU, da mange virksomheder ellers kunne komme i den situation, at de som mellemhandlere enten skulle registreres for moms i købers eller sælgers land og deraf også afregne lokal moms osv. Se nedenstående figur.

For at benytte de særlige regler omkring trekantshandel i EU skal nedenstående betingelser alle være opfyldt:

  • Varerne er sendt direkte fra en momsregistreret virksomhed i ét EU-land til en moms- registreret varemodtager i et andet EU-land
  • Mellemhandleren har ved købet oplyst virksomhedens momsnummer til leverandøren
  • Mellemhandleren må ikke være etableret i modtagerlandet. Efter 1. maj 2019 er det ikke længere en betingelse, at mellemhandleren ikke er registreret i afsenderlandet
  • Leverandøren er momsregistreret i afsenderlandet
  • Kunden (varemodtageren) er momsregistreret i modtagerlandet.

Hvis betingelserne er opfyldt, er fordelen blandt andet en række forenklinger i moms- og listerapporteringen, samt at mellemhandleren ikke skal lade sig moms- registrere i leverandørens eller kundens land.

Kontakt os

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Mathias Weje Knappmann

Mathias Weje Knappmann

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5540

Følg PwC