Danmarks datadistributører

En gennemgang af udvalgte offentlige datahubs

2. udgave, marts 2023

Få dyb indsigt i Danmarks offentlige datahubs

Danmarks datadistributører giver dig et grundigt overblik over væsentlige danske datahubs samt en omfattende gennemgang af den eksisterende dokumentation for løsningerne. 

Værket opdateres løbende og gennemgår centrale forhold om hver distributionsløsning, herunder forretningsformål og typer af data til distribution, samt væsentlige forhold vedrørende løsningernes roller og de opgaver, de varetager.

  • Få en grundig gennemgang af danske datahubs
  • Få indsigt i deres forretningsformål, roller og opgaver
  • Få viden om datahubbenes fordele og udfordringer
  • Få indsigt i hvordan virksomheder anvender offentlige data i deres forretningsmodeller

Hent rapporten her

 

Verdens bedste - og vi kan blive endnu bedre

I Danmark er vi verdensmestre i offentlig digitalisering. Dette blev senest demonstreret under COVID-19-pandemien, hvor vores omfattende datagrundlag og stærke digitale infrastruktur betød, at der hurtigt kunne udvikles nye og innovative løsninger til gavn for samfundet.

Det digitale fundament, som muliggjorde dette, er gennem årtier bygget op i løsninger, infrastrukturer og registre, som vi som borgere i dag anvender på daglig basis, og som indgår som en naturlig del af myndighedernes og virksomhedernes opgaveløsning.

Deling og distribution af data af høj kvalitet er blandt de elementer, der har været medvirkende til at drive digitaliseringen af den offentlige sektor. Samtidig har efterspørgslen efter data aldrig været større.

Deling af data på tværs af organisationer og myndigheder rummer potentialet til at effektivisere processer, bidrage til udviklingen af nye ydelser, skabe vækst og forbedre beslutningstagningen på mange områder i både den offentlige og private sektor.

Hvis potentialet skal indfries, vil det være nødvendigt at sætte fokus på, hvordan arbejdet med distribution af offentlige data kan styrkes yderligere. Dette er også centralt i “Danmarks digitaliseringsstrategi” (maj 2022) fra Regeringen, hvor et af de fem principper er, at “Data fra det offentlige er et fælles gode, som skal bidrage til vækst og innovation”.

Få adgang til hele rapportens indhold

Danmarks datadistributører er baseret på interview med en række datadistributører, samt en omfattende gennemgang af den eksisterende dokumentation for de respektive datahubs. Mange offentlige organisationer fungerer i dag allerede som datahubs og stiller data til rådighed for virksomheder, borgere eller andre offentlige organisationer og myndigheder. Datadistributørerne tilgår distributionsopgaven på meget forskellige måder og med forskellige forudsætninger, og opgaven stiller derfor forskellige krav til organisering, styring, samarbejde og anvendelse af teknologi.

Rapporten gør dig klogere på:

  • Hvordan de respektive datahubs løser distributionsopgaven
  • Hvilke roller de har i forhold til fx styring, udvikling, drift og vedligehold
  • Hvad man skal være opmærksom på, når man arbejder med offentlige data

Læs om udvalgte datahubs

Nedenfor kan du læse om de enkelte datadistributører. Nogle datahubs kan du læse hele beskrivelser af, andre kan du kun læse uddrag fra. Download rapporten for at få adgang til de fulde beskrivelser. Undersøgelsen vil blive udbygget løbende, så den fremadrettet vil belyse endnu flere af Danmarks datadistributører.

Distributør af natur- og miljødata.

Distributør af officielle statistiske data for det danske samfund.

Distributør af fællesoffentlige grunddata.

Distributør af data fra offentlige fag- og kildesystemer.

Distributør af energidata.

Distributør af data for beskæftigelse.

Distributør af meteorologiske data.

Distributør af skattedata.

Distributør af sundhedsdata.

< Back

< Back
[+] Read More

Kontakt os

Esben  Toft

Esben Toft

Partner, Digital Transformation, Technology & Security, PwC Denmark

Tlf: 4072 5767

Følg PwC