People & Organisation

I People & Organisation services samarbejder vi med dig, om at skabe forretningsmæssig værdi gennem dine medarbejdere.

Vores holistiske tilgang til virksomhedens udfordringer betyder, at vi kan skræddersy løsninger inden for alle områder af human capital.

Med godt 80 HR konsulenter i Danmark og et stort globalt netværk, er vores netværk både et af de tætteste og mest forgrenede. Det er denne kombination, der giver os forspringet.

Download oversigten: PwC's People & Organisation services

Seneste nyheder

EU-Kommissionen har godkendt udvidelsen af tonnageskatteordningen

EU-Kommissionen har den 12. oktober 2018 godkendt udvidelsen af den danske tonnageskatteordning, som blev vedtaget af Folketinget i december 2015. Med virkning for indkomstår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere, kan visse specialfartøjer således omfattes af tonnagebeskatning. Det anbefales derfor, at rederier, der har haft indkomst fra virksomhed til søs med specialskibe omfattet af den udvidede tonnageskatteordning, genoptager selvangivelserne for indkomstårene 2016 og 2017.

Kontakt os

Claus Høegh-Jensen
Partner, PwC Denmark
Tlf: 3945 3303
E-mail

Alex Penvern
Partner, People & Organisation, PwC Denmark
Tlf: 6120 0128
E-mail

Mona Lorentsen
Partner, PwC Denmark
Tlf: 3945 3398
E-mail

Søren Røssel
Partner, MBA, PwC Denmark
Tlf: 3945 9400
E-mail

Følg PwC