Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Moms ved koncerninterne transaktioner

Har du styr på den momspligtige omsætning? Måske er du løbet ind i spørgsmål som f.eks.:

 • Hvad er "udenfor momslovens anvendelsesområde" og hvad skal du gøre ved det?
 • Hvad er "afgiftspligtige transaktioner"?
 • Hvad er forskellen på en "Momsfritagelse" ifølge Momslovens § 13 og en "Momsfritagelse" ifølge Momslovens § 34?
 • Skal du på en salgsfaktura momse "udlæg" og transportudgifter for dine medarbejdere?

Svarene har betydning for, om du skal momsregistreres, om du skal fakturere med moms, hvordan du skal bogføre et salg, og om der er momsfradrag for omkostninger, der relaterer sig til salget.

Kender du udfordringerne ved momspligtig omsætning?

Det kan være en udfordring at:

 • Klassificere virksomhedens aktiviteter, transaktioner og indtægter og sikre korrekt momsbehandling
 • Sikre en optimale anvendelse af momsreglerne, når virksomheden har både momspligtige indtægter og andre indtægter
 • Sikre, at IT-systemer, procedurer og interne vejledninger mv. er korrekt udformede, opdaterede og kan opgøre salgsmoms og rapporteringstal korrekt.

Få styr på den momspligtige omsætning

PwC kan hjælpe dig og din virksomhed med:

 • at vurdere virksomhedens aktiviteter, transaktioner og indtægter med henblik på at identificere den momspligtige omsætning
 • at gennemgå virksomhedens forhold for at optimere momssituationen
 • at gennemgå systemer og materiale for at sikre, at fakturaer, momsangivelser og rapporteringer er korrekte
 • at uddanne medarbejdere til at varetage momsopgaver i virksomheden.

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os. Du finder kontaktinformation øverst til højre på siden.

Kontakt os

Claus Boldt

Partner, leder af ITX

Tlf: 3945 9008

Leif Skytte

Director, indirekte skatter

Tlf: 3945 3329

Følg PwC