Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Afgifter i Danmark

Afgiftsvejledningen

Hvilke afgifter har vi i Danmark?

I Danmark er der afgift på en lang række varer og produkter. Afgifterne deles traditionelt op i følgende kategorier (listen er ikke udtømmende):

Energiafgifter

Miljøafgifter

 • Affald
 • Batterier (lukkede NiCd-batterier)
 • Bekæmpelsesmidler (pesticider)
 • Blyakkumulatorer (startbatterier)
 • Bæreposer af papir og plast 
 • PVC og ftalater 
 • Dæk til motorkøretøjer (gebyr på dæk)
 • Emballager til drikkevarer
 • Engangsservice (bestik, tallerkener m.m.) 
 • Glødelamper og sikringer
 • Kvælstof i gødning
 • Kvælstofoxider (NOX)
 • Kuldioxid (CO2)
 • Metan
 • Spildevand
 • Svovl
 • Vand.

Afgift på nydelsesmidler (punktafgifter)

 • Chokolade og sukkervarer
 • Cigarer, cerutter, cigarillos, cigaretpapir, skrå, snus, cigaretter og røgtobak
 • Nikotinprodukter1
 • Kaffe
 • Is (konsumis)
 • Øl
 • Vin
 • Spiritus.
1) Der forventes en afgift på nikotinprodukter, herunder nikotinposer og nikotinvæsker fra 1. juli 2022.
 

Andre afgifter og gebyrer

 • Registreringsafgift (på biler)
 • Spil (konkurrencer, lotterier, væddemål, online kasino og spilleautomater)
 • Skadesforsikringer
 • Sand, sten, grus m.m. (råstofafgift)
 • Elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

EU-harmoniserede afgifter

Nogle afgifter er EU-harmoniserede. Det betyder, at produktet er afgiftspligtigt i alle EU-lande og er reguleret af fælles EU-regler.

Dette gælder for følgende afgifter:

 • Energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
 • Energiafgift af naturgas
 • Energiafgift af kul
 • Energiafgift af elektricitet
 • Afgift af spiritus
 • Afgift af vin
 • Afgift af øl
 • Afgift af tobaksvarer.

Elektronisk ledsagerdokument (EMCS)

Registrerede virksomheder kan inden for EU fremstille, opbevare og handle indbyrdes med varer omfattet af de EU-harmoniserede afgifter, uden at afgiften skal betales. Afgiften skal således først betales, når varen overgår til forbrug.

For at sikre en vis kontrol med ovenstående, skal varerne sendes via det fælles europæiske elektroniske EMCS-system. Dette medfører, at der til hver forsendelse mellem to EU-lande skal udarbejdes et elektronisk ledsagedokument i EMCS-systemet. Det er vigtigt, at man er opmærksom på dette både som vareafsender (sælger) og varemodtager (køber).

EU’s minimumsafgifter

For de EU-harmoniserede afgifter er der i EU fastsat minimumsafgifter. Dette medfører, at den af det enkelte land fastsatte afgiftsbetaling aldrig kan være under de i EU fastsatte minimumsafgifter. Det enkelte medlemsland kan dog vælge, at afgiften er højere end EU’s minimumsafgifter.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Maria Füchsel

Maria Füchsel

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Charlott Boldrup

Charlott Boldrup

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9710

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2426 5534

Følg PwC