Afgifter i Danmark

Afgiftsvejledningen

Hvilke afgifter har vi i Danmark?

I Danmark er der afgift på en lang række varer og produkter. Afgifterne deles traditionelt op i følgende kategorier (listen er ikke udtømmende):

Energiafgifter

Miljøafgifter

 • Affald
 • Batterier (lukkede NiCd-batterier)
 • Bekæmpelsesmidler (pesticider)
 • Blyakkumulatorer (startbatterier)
 • Bæreposer af papir og plast 
 • PVC og ftalater 
 • Dæk til motorkøretøjer (gebyr på dæk)
 • Emballager til drikkevarer
 • Engangsservice (bestik, tallerkener m.m.) 
 • Glødelamper og sikringer
 • Kvælstof i gødning
 • Kvælstofoxider (NOX)
 • Kuldioxid (CO2)
 • Metan
 • Spildevand
 • Svovl
 • Vand.

Afgift på nydelsesmidler (punktafgifter)

 • Chokolade og sukkervarer
 • Cigarer, cerutter, cigarillos, cigaretpapir, skrå, snus, cigaretter og røgtobak
 • Nikotinprodukter1
 • Kaffe
 • Is (konsumis)
 • Øl
 • Vin
 • Spiritus.

Få hjælp til punktafgifter mv. 

Andre afgifter og gebyrer

 • Registreringsafgift (på biler)
 • Spil (konkurrencer, lotterier, væddemål, online kasino og spilleautomater)
 • Skadesforsikringer
 • Sand, sten, grus m.m. (råstofafgift)
 • Elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Få hjælp til andre afgifter og gebyrer

Vi beskriver i denne afgiftsvejledning udelukkende reglerne vedrørende godtgørelse af energiafgifter og visse miljøafgifter. Har du behov for vejledning i forhold til afgifter på produkter, fødevarer mv. (punktafgifter) eller andre afgifter, er du altid velkommen til at kontakte afgiftsgruppen.

EU-harmoniserede afgifter

Nogle afgifter er EU-harmoniserede. Det betyder, at produktet er afgiftspligtigt i alle EU-lande og er reguleret af fælles EU-regler. 

Dette gælder for følgende afgifter:

 • Energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
 • Energiafgift af naturgas
 • Energiafgift af kul
 • Energiafgift af elektricitet
 • Afgift af spiritus
 • Afgift af vin
 • Afgift af øl
 • Afgift af tobaksvarer.

Elektronisk ledsagerdokument (EMCS)

Registrerede virksomheder kan inden for EU handle indbyrdes med varer omfattet af de EU-harmoniserede afgifter, uden at afgiften skal betales i afsenderlandet. Afgiften skal således først betales, når varen overgår til forbrug og kun i det land, hvor varen overgår til forbrug. For at sikre en vis kontrol med disse varer, skal varerne overvåges via det fælles europæiske elektroniske EMCS-system. Dette medfører, at der til hver forsendelse mellem to EU-lande skal udarbejdes et elektronisk ledsagedokument i EMCS-systemet. Det er vigtigt, at man er opmærksom på dette både som vareafsender (sælger) og varemodtager (køber).

Fra februar 2023 skal der også for varer (omfattet af de EU-harmoniserede afgifter) der handles mellem virksomheder inden for EU hvor afgiften er betalt i afsenderlandet udarbejdes et elektronisk ledsagedokument i EMCS-systemet for at sikre en vis kontrol med disse varer.

EU’s minimumsafgifter

For de EU-harmoniserede afgifter er der i EU fastsat minimumsafgifter. Dette med­fører, at den af det enkelte land fastsatte afgiftsbetaling aldrig kan være under de i EU fastsatte minimumsafgifter. Det enkelte medlemsland kan dog vælge, at afgiften er højere end EU’s minimumsafgifter.

Euro Euro

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Maria Füchsel

Maria Füchsel

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Charlott Boldrup

Charlott Boldrup

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9710

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2426 5534

Anne Neerup Krogh

Anne Neerup Krogh

Manager, Tax, PwC Denmark

Simone Jull Jørgensen

Simone Jull Jørgensen

Senior Associate, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3374

Christina Bisgaard Fast

Christina Bisgaard Fast

Associate, Indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2475 5135

 Jennifer Oechsner

Jennifer Oechsner

Associate, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9672

Følg PwC