Ejendoms- og finansieringsrådgivning til uddannelsesinstitutioner

PwC tilbyder kommerciel og finansiel rådgivning og assistance på en række parametre med henblik på at optimere og effektivisere de danske uddannelsesinstitutioner og skabe økonomiske besparelser.

Vi kan både hjælpe med finansiering og vores ekspertise

Vi har stor erfaring med finansiering af større uddannelsesinstitutioner, med særlig fokus på indhentning af tilbud på finansiering og forhandling af optimale lånevilkår.

Vores eksperter har stor erfaring med fast ejendom på uddannelsesområdet, både på det juridiske felt (erhvervslejeret, planret, byggeret, udbud og omsætning af fast ejendom) og det økonomiske felt (værdiansættelse, finansiering og salg).

Vi kan bl.a. rådgive i...

Kommerciel ejendomsrådgivning: Sparring og gennemgang

 • Lejekontrakter
 • Driftsaftaler
 • Grundskyld og dækningsafgifter
 • Klagehåndtering og deklarationsprocess.

Sådan skaber det værdi for dig:

 • Lavere leje
 • Optimeret lejeregulering
 • Bedre lejevilkår (kortere uopsigelighed mv.).

View more

Kommerciel ejendomsrådgivning: Køb/leje af fast ejendom

 • Byggesager/ekspandering
 • Kommerciel sparring (investordialog mv.)
 • Scenarieanalyser (køb vs. leje)
 • Markedsafsøgning.

Sådan skaber det værdi for dig:

 • Overblik over beslutningsgrundlag
 • Sammenhængende løsninger
 • Mulighedsafdækning.

View more

Kommerciel ejendomsrådgivning: Proceshåndtering

 • Ledelsesrapportering
 • Budgetopfølgning
 • Processtyring
 • Indgående kendskab til rammeforudsætninger på uddannelsesområdet.

Sådan skaber det værdi for dig:

 • Optimering og kontrol af nuværende afgifter
 • Overblik over klagemuligheder
 • Optimeret deklarationsproces.

View more

Finansieringsrådgivning: Gennemgang af nuværende forhold

 • Vurdering af  lånekonstruktion
 • Vurdering af lånebetingelser, herunder bidragssatser
 • Optimeringsmuligheder
 • Gennemgang af besparelsesmuligheder.

Sådan skaber det værdi for dig:

 • Sikre bedst mulig finansiering
 • Overblik over besparelsesmuligheder
 • Sammenhæng mellem aktiver og passiver.

View more

Finansieringsrådgivning: Udbud af finansiering

 • Dialog, møder og materiale til banker
 • Regnskabs- og budgetanalyse
 • Strategi og udarbejdelse af finanspolitik
 • Processtyring. 

Sådan skaber det værdi for dig:

 • PwC har et stort netværk i finanssektoren
 • PwC taler bankernes sprog
 • Overskuelig finansiering.

View more

Finansieringsrådgivning: Forhandling af vilkår

 • Lånestørrelse (sammensætning og marginaler)
 • Omkostninger til etablering
 • Låneprodukter (swaps, realkredit, bank)
 • Ledelses- og bestyrelsesrapportering.

Sådan skaber det værdi for dig:

 • Ekspertviden inden for området
 • Optimale lånevilkår
 • Væsentlige besparelser.

View more

Kontakt os

Peter Schnell Jensen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 9747

Henning Ventzelsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 9393

Følg PwC