Generel rådgivning om finansiering og kapitalfremskaffelse ved salg af fast ejendom

PwC Real Estate tilbyder professionel rådgivning inden for finansiering, kapitalfremskaffelse og tilrettelæggelse af den rigtige kapitalstruktur for dine ejendomsinvesteringer, herunder investeringsprojekter. 

Vores rådgivningsteam består af personer med solid baggrund fra den finansielle sektor og stor indsigt i ejendomsmarkedet såvel som tilrettelæggelse af optimal finansierings- og kapitalstruktur.

Fast ejendom er et aktiv, der kan værdioptimeres i de fleste transaktioner/nyinvesteringer. Derudover er det vigtigt løbende at overvåge, om din ejendomsportefølje er finansieret optimalt – og i øvrigt afspejler din finans- og risikopolitik.

Vi er kendt i markedet og har tætte relationer til realkreditinstitutter, banker og øvrige finansieringskilder, hvilket gør os i stand til at strukturere de forskellige gældsarter og opnå de bedste vilkår i markedet. 

Vi har stor erfaring med alternative finansieringsformer og innovative løsninger, og samarbejdet med vores internationale kollegaer i PwC giver os tillige mulighed for hele tiden at være opdateret på markedslikviditet og -betingelser.

Innovativ rådgivning gennem hele forløbet

 • Vi er uafhængige af bankerne og andre finansieringskilder og har stor erfaring, kompetence og indsigt i at rådgive vores ejendomskunder i alle finansieringsbehov.
 • Vi har en lang track record med rejsning af kapital til finansiering af projekter og refinansiering.
 • Vi har struktureringsekspertise inden for realkreditlån, seniorlån, juniorlån, mezzaninkapital, hybridlån, efterstillet gæld og ansvarlig kapital.

Sådan hjælper vi dig

Finansiering og kapitalfremskaffelse, herunder:

 • Analyse af de optimale finansieringsmuligheder for dit selskab
 • Udarbejdelse af kapital- og gældsstruktur, der afspejler din branche – fast ejendom – og de krav som finansieringsinstitutterne stiller
 • Analyse af nødvendigt likviditetsberedskab, så du kan håndtere udsving i den daglige drift, og eventuel akkvisitionsstrategi
 • Analyse af behovet for committede lånefaciliteter ud fra forskellige risikoscenarier.

Kredit- og bankrådgivning, herunder:

 • Udarbejdelse af finans- og risikopolitik med klare definitioner af mål for afkast, gearing, soliditet, risiko og likviditetsberedskab
 • Udarbejdelse af ”bankpræsentation”, herunder beskrivelse af virksomhedsmodel, business case, budgetmateriale, scenarier, term sheets mv.
 • Rådgivning og gennemgang af lånedokumentation, herunder sikring at covenants på et markedskonformt niveau
 • Indhentning af tilbud fra relevante finansieringskilder og eventuel udbudsproces
 • Koordinering og ledelse af processer ved refinansiering, projektfinansiering, akkvisitionsfinansiering mv.

Kontakt os

Steen Søborg Andersen

Director, Finansiering, PwC Denmark

Tlf: 3945 9736

Følg PwC