Sale and Lease back

PwC Real Estate hjælper dig med at gennemføre sale and lease back-transaktioner. Vores team består af personer med solidt kendskab til alle dele af en sale and lease back-transaktion.

Vi har ydet rådgivning i en række transaktioner og har således et solidt erfaringsgrundlag.

Vi sikrer, at du får:

Struktureret rådgivning

  • Vi yder struktureret rådgivning, som sikrer optimal værdi for din ejendom og fremadrettet fleksibilitet.

Fagspecialister

  • Vores team har betydelig ekspertise inden for relevante fagområder, såsom regnskab, skat og finansiering.

Stort netværk

  • Vi har et stort netværk bestående af nationale og internationale investorer.

Skræddersyede løsninger

  • Vi tilrettelægger processen ud fra den konkrete sag, herunder sælgers specifikke forhold.

Fakta om sale and Lease back

Sale and lease back går i hovedtræk ud på, at din virksomhed sælger jeres ejendomme og derefter lejer dem tilbage på en lang lejeaftale. En lang lejeaftale øger salgsprisen og reducerer den fremtidige husleje. Din virksomhed opnår større fleksibilitet og frigør midler til udvikling og udvidelse. Investor kan være en traditionel ejendomsinvestor eller en finansiel investor med mulighed for tilbagekøbsoption.

Kontakt os

Steen Søborg Andersen

Director, Finansiering, PwC Denmark

Tlf: 3945 9736

Følg PwC